Du er her:

Nyheter

av Jon Farestveit, 30.3.2012

ALL SMÅKRAFT BØR IKKJE BYGGJAST UT!

Det er visst somme som framleis meiner som vidgjetne Abraham Øvrebotten at alle fossar og elvar som ikkje renn i røyr, er bortkasta vatn. Den same oppfatninga har tydelegvis også både fylkesrådmann og fylkesutvalet i Sogn og Fjordane. Vi i Naturvernforbundet ser det noko annleis, og vil vurdere småkraftplanane frå sak til sak.

Høyringsfråsegn per 12.02.2012

Høyringsfråsegn til planprogram for Måløy sentrum

Naturvernforbundet vil ha gågate i Måløy! I høyringsfråsegn til planprogram for Måløy sentrum seier fylkeslaget at delar av gate 1 må bli gågate og at farten må ned til 40 km/t i den delen av gata som er riksveg. Det må bli samanhengande fortau og gang- og sykkelvegar i sentrum og frå sentrum til boligområdane. Vi ber om at utnytting av fjordvarme i Måløy blir vurdert som alternativ til vindkraft. Bedriftane i kommunen må få tilbod om kildesortering av avfall på same måte som hushalda.

Erdalselvi sogn og fjordane

Småkraftutbygging over stokk og stein

26.10.2010 | Sist oppdatert: 02.03.2012

- Regjeringen må sørge for et forbedret regelverk og overordnede nasjonale føringer som kan sikre naturverdiene bedre enn det som skjer nå. Inntil det er på plass, må alle konsesjonssøknader for småkraft legges på is, mener Landsstyret i Naturvernforbundet.

Viser fra 37 til 40 av totalt 51 artikler