Du er her:

Nyheter

Høyringfråsegn tilsendt Norges vassdrags-og energidirektorat 22.3 2012

Holmen kraftverk

Holmen kraftverk er eit akseptabelt døme på uybygging av småkraft. Her kjem vår uttale om konsesjonssøknaden:

av Jon Farestveit, 30.3.2012

ALL SMÅKRAFT BØR IKKJE BYGGJAST UT!

Det er visst somme som framleis meiner som vidgjetne Abraham Øvrebotten at alle fossar og elvar som ikkje renn i røyr, er bortkasta vatn. Den same oppfatninga har tydelegvis også både fylkesrådmann og fylkesutvalet i Sogn og Fjordane. Vi i Naturvernforbundet ser det noko annleis, og vil vurdere småkraftplanane frå sak til sak.

Høyringsfråsegn per 12.02.2012

Høyringsfråsegn til planprogram for Måløy sentrum

Naturvernforbundet vil ha gågate i Måløy! I høyringsfråsegn til planprogram for Måløy sentrum seier fylkeslaget at delar av gate 1 må bli gågate og at farten må ned til 40 km/t i den delen av gata som er riksveg. Det må bli samanhengande fortau og gang- og sykkelvegar i sentrum og frå sentrum til boligområdane. Vi ber om at utnytting av fjordvarme i Måløy blir vurdert som alternativ til vindkraft. Bedriftane i kommunen må få tilbod om kildesortering av avfall på same måte som hushalda.

Viser fra 37 til 40 av totalt 53 artikler