Du er her:

Nyheter

Erdalselvi sogn og fjordane

Småkraftutbygging over stokk og stein

26.10.2010 | Sist oppdatert: 02.03.2012

- Regjeringen må sørge for et forbedret regelverk og overordnede nasjonale føringer som kan sikre naturverdiene bedre enn det som skjer nå. Inntil det er på plass, må alle konsesjonssøknader for småkraft legges på is, mener Landsstyret i Naturvernforbundet.

Lundeelva mot kjosnesfjorden jolster

Positivt med plan for vasskraftutbygging

25.10.2010 | Sist oppdatert: 02.03.2012

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane er glade for at fylkeskommunen no vil utarbeide ein plan for vasskraftutbygginga, og då spesielt småkraftutbygginga.

Avisinnlegg: La Engjadalselvi leve -Luster Småkraft!

26.08.2010:

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) har sett foten ned for slik å hindre ei kraftutbygging i den vakre Engjadalselvi i Luster. Det er sjeldan at NVE seier nei til ein konsesjonssøknad for småkraft, skriv Jon Farestveit i eit avisinnlegg.

Avisinnlegg: Refleksjonar kring bygging av to småkraftverk

12.08.2010:

NVE har nekta konsesjon til bygging av eit småkraftverk i Engjadalselvi i Gaupne i Luster, men gjeve løyve til bygging av eit liknande småkraftverk i Kvernelvi, også i Gaupne. Dette vil vi i Naturvernforbundet meine er ei svært fornuftig avgjerd, og eit døme på at NVE no er inne på eit riktig spor.

Viser fra 41 til 44 av totalt 52 artikler