Du er her:

Nyheter

Avisinnlegg: Fylkesrådmann på autopilot

Avisinnlegg: Fylkesrådmann på autopilot

25.05.2010:

Fylkesrådmannen utarbeider framlegg til fråsegner frå fylkeskommunen når det gjeld m.a. kraftutbyggingar. Desse framlegga, så langt eg har lese dei, ser ut til alle å vere skrivne etter ein bestemt mal eller ei standardoppskrift som i liten grad tek omsyn til dei "individuelle" skilnader mellom desse desse prosjekta og skadeverknader på naturtilhøva.

Sandalsfossen i Gloppen berga

20.11.2009:

Det er med stor glede at vi mottok meldinga frå NVE om at vassutbygginga som var omsøkt ved Sandalsfossen i Gloppen vart avslått den 12 november. Konklusjonen til NVE er at fordelane og nytten av tiltaket ikkje overstig skadar og ulemper for allmenne og private interesser som blir råka, seier Hans Christian Hansen, leiar i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Statkraft trugar naturen i Jostedalen

Statkraft trugar naturen i Jostedalen

02.11.2009:

Mykje vil ha meir, heiter det, og no vil statsselskapet ta også det som er igjen av meir eller mindre urørte elvar i Jostedalen. Ein kan jo gjere seg mange tankar i den samanhengen, men meir enn merkeleg er det at staten skal gå i brodden for å bygge ned det som er igjen av vassdragsnatur i landet, skriv Jon Farestveit i debattinnlegget sitt.

La Førdefjorden leve!

La Førdefjorden leve!

19.10.2009:

Norges Naturvernforbund landsmøte krev at regjeringa avviser planen om utvinning av rutil i Engebøfjellet i Vevring, med deponi av enorme mengder knust fjell i Førdefjorden. Marinbiologar er redde for at store delar av fjorden kan bli livlaus i heile driftsperioden på 40-50 år. Les også Naturvernforbundet sitt høringsinnspill om rutilsaken.

Viser fra 45 til 48 av totalt 52 artikler