Du er her:

Nyheter

Fråsegn til søknaden om å byggje Sandalsfossen kraftverk i Gloppen

18.10.2008:

Sandalsfossen er ein høg og vassrik foss med kraftig fosserøyk og ei stor fosseeng ved foten. Elva ein del av det store og inngrepsfritt område med Svartebotnen, Myklebustbreen og Jostedalsbreen nasjonalpark. Elva ovanfor renn gjennom eit særprega morenelandskap. Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane går derfor på det sterkaste i mot å gje konsesjon til Sandalsfossen kraftverk. Les heile høyringa.

Bør ikke gje løyve til bygging av Mork kraftverk

15.10.2008:

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane meinar det ikkje bør gjevast løyve til bygging av Mork kraftverk. Dersom eit løyve likevel blir gjeve, må i alle fall planen om å ta sideelva Kolda inn i inntaket fråfallast. Denne elva er godt synleg i landskapet og dermed positiv for landskapsopplevinga, og ein røyrleidning og anleggsveg vil vere framandelement i dette landskapet. Kolda vil også og ikkje minst vere viktig for å auke restvassføringa i elva etter ei utbygging. Les heile høyringa.

Viser fra 49 til 52 av totalt 52 artikler