Oslo lufthavn

Naturvernforbundets utredning om Gardemoen som valg av hovedflyplass.

Innholdstype: Rapport

Høring av masterplan for Oslo Lufthavn 2012–2050

08.11.2012 | Sist oppdatert: 08.11.2012

Samferdselsdepartementet har sendt masterplan for Oslo Lufthavn (OSL) for perioden 2012–2050 på høring. Naturvernforbundet har skrevet uttalese og avviser at masterplanen kan fungere som en behovsanalyse for bruk i beslutning av hvorvidt en tredje rullebane skal bygges eller ikke. Naturvernforbundet sier også et klart nei til ytterligere utvidelse av flyplassen, av hensyn til klima, støy og nedbygging av arealer.

Innholdstype: 04 Dokument

Høringsuttalelse om utvidelse av Oslo Lufthavn Gardermoen

12.01.2010 | Sist oppdatert: 10.03.2010

Høringsuttalelse fra Norges Naturvernforbund om konsekvensutredning for ny terminal (T2) på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Innholdstype: 04 Dokument

HØRING AV UTREDNING OM BEHOVET FOR EN EVENTUELL TREDJE RULLEBANE VED OSLO LUFTHAVN, GARDERMOEN

21.06.2006 | Sist oppdatert: 13.07.2011

Innholdstype: 04 Dokument
Fly pa flyplass vinter
Innlegg:

Tredje rullebane på Gardermoen: Ingen grenser for vekst?

04.11.2015

Torbjørn Lothe i NHO Luftfart har 29. oktober en kronikk i Dagsavisen som sterkt argumenterer for videre utbygging av Oslo Lufthavn Gardermoen.

Innholdstype: Kronikk og innlegg
Fly pa flyplass vinter
Ny terminal på Gardermoen:

Flyplassvekst gir klimasprekk

05.03.2010 | Sist oppdatert: 09.03.2010

Spørsmålet om ny terminal på Oslo Lufthavn handler ikke om å være for eller mot flytrafikk. Det handler faktisk om å ha et realistisk syn på hva som må til for å kutte rike lands klimagassutslipp med 40 prosent innen 2020 og 95 prosent innen 2050. Dette skriver Holger Schlaupitz i et innlegg i tidsskriftet Samferdsel, nr. 2 2010.

Innholdstype: 01 Standard
Fly pa flyplass vinter

Nye flyruter knuser miljøtiltak

23.12.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Antall passasjerer til og fra norske flyplasser økte med med mer enn 10 prosent i tredje kvartal i år sett i forhold til samme periode i fjor. Og veksten ser ut til å fortsette. Samferdselsdepartementet har gitt Oslo Lufthavn grønt lys for å utvide terminalen slik at antall passasjerer kan økes fra dagens om lag 19 millioner årlig til 28 millioner.

Innholdstype: 01 Standard

Høringsuttalelser, brev etc.

Her finner oversikt over høringsuttalelser fra Naturvernforbundet i Trøndelag. Vi jobber med å gjøre denne oversikten komplett.

Innholdstype: 01 Standard
Flytoget-ved-Oslo-Lufthavn utsnitt
Flytoget - også til Halden

Demonstrasjonstoget.no til Halden 13.mai

15.05.2013 | Sist oppdatert: 29.03.2021

Det er fullt mulig å forkorte reisetiden til 2,5 time med tog fra Oslo til København. For at det skal skje er det avgjørende at politikere i Norge og Norden hever ambisjonsnivået snarest. Første skritt på veien til en sammensveiset skandinavisk 8 millionersby er å få dobbeltspor med lyntogstandard (250km/t) hele veien til Halden.

Innholdstype: 01 Standard
Lufthavn_artikkelbilde

Politikerne planlegger for økte utslipp fra flytrafikken

25.01.2015 | Sist oppdatert: 29.01.2015

Utbygging av storflyplassene nuller ut andre viktige klimatiltak. I 2014 var det om lag 6 millioner passasjerer på Bergen Lufthavn Flesland. Avinor bygger ut flyplassen slik at kapasiteten dobles. Dersom denne kapasitetsveksten resulterer i en tilsvarende trafikkvekst, vil vi få en ekstra oppvarmingseffekt som tilsvarer bruken av nesten 400 000 personbiler. Dette vil i så fall nulle ut alle andre vedtatte klimakuttiltak i hele Bergen.

Innholdstype: 01 Standard

Oslo lufthavn

Naturvernforbundets utredning om Gardemoen som valg av hovedflyplass.

Innholdstype: Rapport

Høringsuttalelse om utvidelse av Oslo Lufthavn Gardermoen

12.01.2010 | Sist oppdatert: 10.03.2010

Høringsuttalelse fra Norges Naturvernforbund om konsekvensutredning for ny terminal (T2) på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Innholdstype: 04 Dokument

Høring av masterplan for Oslo Lufthavn 2012–2050

08.11.2012 | Sist oppdatert: 08.11.2012

Samferdselsdepartementet har sendt masterplan for Oslo Lufthavn (OSL) for perioden 2012–2050 på høring. Naturvernforbundet har skrevet uttalese og avviser at masterplanen kan fungere som en behovsanalyse for bruk i beslutning av hvorvidt en tredje rullebane skal bygges eller ikke. Naturvernforbundet sier også et klart nei til ytterligere utvidelse av flyplassen, av hensyn til klima, støy og nedbygging av arealer.

Innholdstype: 04 Dokument

HØRING AV UTREDNING OM BEHOVET FOR EN EVENTUELL TREDJE RULLEBANE VED OSLO LUFTHAVN, GARDERMOEN

21.06.2006 | Sist oppdatert: 13.07.2011

Innholdstype: 04 Dokument

Koronatiltak må bidra til å løse klima- og naturkrisen

10.06.2020 | Sist oppdatert: 10.06.2020

En global krise ryster verden, og konsekvensene er dramatiske. Koronaepidemien rammer også de allerede mest sårbare, svakeste og fattigste. Helse og velferd trues, skoler har vært stengt, arbeidsplasser forsvinner, og den økonomiske nedgangen og usikkerheten har konsekvenser for folk over hele verden.

Innholdstype: 04 Dokument
Fly pa flyplass vinter
Ny terminal på Gardermoen:

Flyplassvekst gir klimasprekk

05.03.2010 | Sist oppdatert: 09.03.2010

Spørsmålet om ny terminal på Oslo Lufthavn handler ikke om å være for eller mot flytrafikk. Det handler faktisk om å ha et realistisk syn på hva som må til for å kutte rike lands klimagassutslipp med 40 prosent innen 2020 og 95 prosent innen 2050. Dette skriver Holger Schlaupitz i et innlegg i tidsskriftet Samferdsel, nr. 2 2010.

Innholdstype: 01 Standard
Fly pa flyplass vinter

Nye flyruter knuser miljøtiltak

23.12.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Antall passasjerer til og fra norske flyplasser økte med med mer enn 10 prosent i tredje kvartal i år sett i forhold til samme periode i fjor. Og veksten ser ut til å fortsette. Samferdselsdepartementet har gitt Oslo Lufthavn grønt lys for å utvide terminalen slik at antall passasjerer kan økes fra dagens om lag 19 millioner årlig til 28 millioner.

Innholdstype: 01 Standard
Stortinget foto Christ Brown CC

Klimabudsjett til stryk

10.11.2016 | Sist oppdatert: 10.11.2016

Arbeiderpartiets (Ap) alternative budsjett står til stryk. - Med dette budsjettforslaget skroter Ap klimaforliket de selv har vært med på å fremforhandle, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Innholdstype: 01 Standard
Stortinget foto Christ Brown CC
Venstres alternative statsbudsjett

– Grønn dreining som regjeringen trenger

06.11.2017 | Sist oppdatert: 06.11.2017

Venstre la i dag fram sitt alternative statsbudsjett. Det har en tydelig grønn dreining, sammenliknet med regjeringens forslag.

Innholdstype: 01 Standard
Hotellplaner rønvikfjellet
Grønt Forum leverer felles høringsuttalelse

Innspill til detaljregulering med konsekvensutredning av Rønvikfjellet

11.12.2017 | Sist oppdatert: 11.12.2017

Vi ønsker at et nytt prosjekt skal inneholde moderne kvaliteter knyttet til stedstilpasning, miljø og økologi. Vi også er opptatt av at allmennhetens tilgang til området sikres, både i retning Keiservarden, Linken og strekningen Rønvika - Skivika. Vi ønsker at det skal bygges i en menneskelig skala som ivaretar dagens bruk av området.

Innholdstype: 01 Standard
Gabriel Fliflet foto HJ Brun

Gabriel Fliflet attvalt som leiar i Naturvernforbundet Hordaland

05.06.2020 | Sist oppdatert: 05.06.2020

På digitalt årsmøte 2. juni vart vår dyktige Gabriel Fliflet attvalt som fylkesleiar. Med seg får han eit engasjert og kvalifisert styre.

Innholdstype: 01 Standard
Sunset-3325080_1920

Sakspapir og praktisk info til digitalt årsmøte 2. juni kl. 18.00

Her finn du årsmelding, forslag til arbeidsprogram og uttalar, samt informasjon om korleis du deltek.

Innholdstype: 01 Standard
Oslo lufthavn Gardermoen
Nei til tredje rullebane på Gardermoen

Svært gledelig at Viken-flertallet sier nei til tredje rullebane

01.10.2019 | Sist oppdatert: 01.10.2019

Det politiske flertallet i storfylket Viken la i dag fram sitt politiske dokument. Det er Ap, SP, MDG og SV som utgjør dette flertallet.

Innholdstype: 01 Standard
47390306232_03802634e6_o

Stortingsdebatt om skolestreikens krav

På torsdag 6. juni 2019 behandler Stortinget forslag fra energi- og miljøkomiteen basert på kravene til skolestreiken for klima som ble holdt i mars og mai. Naturvernforbundet støtter alle kravene. Men hva mener partiene i Stortingets energi- og miljøkomite - og hvordan følger de opp klimastreiken? Finn ut her!

Innholdstype: 01 Standard
0090124 - Oseberg field centre - Photo Harald Pettersen - Statoil
Revidert statsbudsjett 2020

Krisepakkene øker klimakrisen

12.05.2020 | Sist oppdatert: 12.05.2020

– Regjeringens krisepakke til oljenæringen og flybransjen dytter oss bare enda lenger inn i klimakrisen, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Innholdstype: 01 Standard
Fly pa flyplass vinter
Innlegg:

Tredje rullebane på Gardermoen: Ingen grenser for vekst?

04.11.2015

Torbjørn Lothe i NHO Luftfart har 29. oktober en kronikk i Dagsavisen som sterkt argumenterer for videre utbygging av Oslo Lufthavn Gardermoen.

Innholdstype: Kronikk og innlegg

02.06.2020, Zoom: https://zoom.us/j/92226513321:

Digitalt årsmøte i Naturvernforbundet Hordaland

Treff i tekst: ...ltok på broen til framtiden i oslo, og oddvar skre, kåre flatlan...   ...erer og flyavganger på bergen lufthavn flesland. skrinlegge rulleban...    Innholdstype: 02 Aktivitet