Flytoget-ved-Oslo-Lufthavn utsnitt

På skinner til flyet

01.06.2010

Mange steder i Europa har togtrafikken nærmest erstattet flyet. Men i Norge er det investert milliarder for at toget skal få deg raskere til flyet. Selv på pendlerstrekningene inn mot Oslo prioriteres flypassasjerene.

Innholdstype: 01 Standard

Reise til landsmøtet

Vi oppfordrar alle til å reise kollektivt til landsmøtet, det enklaste alternativet er å nytta buss til Førde. Under finn du meir informasjon om dette. Vi vil i tillegg sette opp felles transport frå Trondheim og Oslo til Førde.

Innholdstype: 01 Standard
Forside NK 1-2020

Nøttekråka - vår budbringer

Innholdstype: 01 Standard
Publikasjoner

Høringsuttalelser

Les Naturvernforbundet Hordalands svar på høringer fra 2005 til dags dato.

Innholdstype: 01 Standard

Uttalelser

Her kan du lese uttalelser og brev sendt fra Naturvernforbundet Hordaland, lokallagene i fylket og Forum for Natur og Friluftsliv (FNF). Dessverre er listen noe ufullstendig.

Innholdstype: 01 Standard
IMG_6020

Miljøets seiere i 2016

04.01.2017

I 2016 har Naturvernforbundet vunnet flere viktige seiere for natur og miljø. Eksemplene er mange på at vårt arbeid redder natur, kutter forurensning og bedrer klimasituasjonen.

Innholdstype: 01 Standard
Oslo lufthavn Gardermoen
Tredje rullebane på Gardermoen:

Stans planlegging av tredje rullebane

20.02.2018

Naturvernforbundet har sammen med ti andre organisasjoner sendt et felles brev til klima- og miljøministeren Ola Elvestuen, hvor vi ber om at planlegging av ny rullebane på Gardermoen stanses.

Innholdstype: 01 Standard
Fly pa flyplass vinter
Kronikk:

Et flyvende vinmonopol

Nå har Regjeringen gitt Avinor lov til å utvide Gardermoen. Vi er allerede på verdenstoppen i flybruk, og verre skal det altså bli,skriver Gabriel Fliflet, nestleder i Naturvernforbundet i Hordaland, i denne kronikken som sto på trykk i Aftenposten 22. februar.

Innholdstype: 01 Standard
Lufthavn_artikkelbilde

Politikerne planlegger for økte utslipp fra flytrafikken

25.01.2015

Utbygging av storflyplassene nuller ut andre viktige klimatiltak. I 2014 var det om lag 6 millioner passasjerer på Bergen Lufthavn Flesland. Avinor bygger ut flyplassen slik at kapasiteten dobles. Dersom denne kapasitetsveksten resulterer i en tilsvarende trafikkvekst, vil vi få en ekstra oppvarmingseffekt som tilsvarer bruken av nesten 400 000 personbiler. Dette vil i så fall nulle ut alle andre vedtatte klimakuttiltak i hele Bergen.

Innholdstype: 01 Standard
IMG_2323

Miljøringen har møte i Hammerfest

Når Miljøringen (Nettverk for forurenset grunn og sedimenter) har møte I Hammerfest 08.-09.06. er et av punkta på programmet et innlegg om Nussir-gruva ved Naturvernforbundet i Finnmark.

Innholdstype: 01 Standard

Oslo lufthavn

Naturvernforbundets utredning om Gardemoen som valg av hovedflyplass.

Innholdstype: Rapport

Høringsuttalelse om utvidelse av Oslo Lufthavn Gardermoen

12.01.2010

Høringsuttalelse fra Norges Naturvernforbund om konsekvensutredning for ny terminal (T2) på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Innholdstype: 04 Dokument

Høring av masterplan for Oslo Lufthavn 2012–2050

08.11.2012

Samferdselsdepartementet har sendt masterplan for Oslo Lufthavn (OSL) for perioden 2012–2050 på høring. Naturvernforbundet har skrevet uttalese og avviser at masterplanen kan fungere som en behovsanalyse for bruk i beslutning av hvorvidt en tredje rullebane skal bygges eller ikke. Naturvernforbundet sier også et klart nei til ytterligere utvidelse av flyplassen, av hensyn til klima, støy og nedbygging av arealer.

Innholdstype: 04 Dokument
Fly pa flyplass vinter
Ny terminal på Gardermoen:

Flyplassvekst gir klimasprekk

05.03.2010

Spørsmålet om ny terminal på Oslo Lufthavn handler ikke om å være for eller mot flytrafikk. Det handler faktisk om å ha et realistisk syn på hva som må til for å kutte rike lands klimagassutslipp med 40 prosent innen 2020 og 95 prosent innen 2050. Dette skriver Holger Schlaupitz i et innlegg i tidsskriftet Samferdsel, nr. 2 2010.

Innholdstype: 01 Standard
Fly pa flyplass vinter

Nye flyruter knuser miljøtiltak

23.12.2010

Antall passasjerer til og fra norske flyplasser økte med med mer enn 10 prosent i tredje kvartal i år sett i forhold til samme periode i fjor. Og veksten ser ut til å fortsette. Samferdselsdepartementet har gitt Oslo Lufthavn grønt lys for å utvide terminalen slik at antall passasjerer kan økes fra dagens om lag 19 millioner årlig til 28 millioner.

Innholdstype: 01 Standard
Fly pa flyplass vinter
Kronikk:

Et flyvende vinmonopol

Nå har Regjeringen gitt Avinor lov til å utvide Gardermoen. Vi er allerede på verdenstoppen i flybruk, og verre skal det altså bli,skriver Gabriel Fliflet, nestleder i Naturvernforbundet i Hordaland, i denne kronikken som sto på trykk i Aftenposten 22. februar.

Innholdstype: 01 Standard
Hotellplaner rønvikfjellet
Grønt Forum leverer felles høringsuttalelse

Innspill til detaljregulering med konsekvensutredning av Rønvikfjellet

11.12.2017

Vi ønsker at et nytt prosjekt skal inneholde moderne kvaliteter knyttet til stedstilpasning, miljø og økologi. Vi også er opptatt av at allmennhetens tilgang til området sikres, både i retning Keiservarden, Linken og strekningen Rønvika - Skivika. Vi ønsker at det skal bygges i en menneskelig skala som ivaretar dagens bruk av området.

Innholdstype: 01 Standard
Stortinget foto Christ Brown CC

Klimabudsjett til stryk

10.11.2016

Arbeiderpartiets (Ap) alternative budsjett står til stryk. - Med dette budsjettforslaget skroter Ap klimaforliket de selv har vært med på å fremforhandle, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Innholdstype: 01 Standard
Stortinget foto Christ Brown CC
Venstres alternative statsbudsjett

– Grønn dreining som regjeringen trenger

06.11.2017

Venstre la i dag fram sitt alternative statsbudsjett. Det har en tydelig grønn dreining, sammenliknet med regjeringens forslag.

Innholdstype: 01 Standard
Oslo lufthavn Gardermoen
Nei til tredje rullebane på Gardermoen

Svært gledelig at Viken-flertallet sier nei til tredje rullebane

01.10.2019

Det politiske flertallet i storfylket Viken la i dag fram sitt politiske dokument. Det er Ap, SP, MDG og SV som utgjør dette flertallet.

Innholdstype: 01 Standard
IMG_2323

Miljøringen har møte i Hammerfest

Når Miljøringen (Nettverk for forurenset grunn og sedimenter) har møte I Hammerfest 08.-09.06. er et av punkta på programmet et innlegg om Nussir-gruva ved Naturvernforbundet i Finnmark.

Innholdstype: 01 Standard
Et flyvende vinmonopol

Et flyvende vinmonopol

Videre vekst i klimagassutslippene fra fly vil gjøre det umulig å nå våre klimamål. Regjeringen må stake ut ny kurs.

Innholdstype: 01 Standard
Fly pa flyplass vinter
Innlegg:

Tredje rullebane på Gardermoen: Ingen grenser for vekst?

04.11.2015

Torbjørn Lothe i NHO Luftfart har 29. oktober en kronikk i Dagsavisen som sterkt argumenterer for videre utbygging av Oslo Lufthavn Gardermoen.

Innholdstype: Kronikk og innlegg