Publikasjoner

Høringsuttalelser

Les Naturvernforbundet Hordalands svar på høringer fra 2005 til dags dato.

Innholdstype: 01 Standard
Flytoget-ved-Oslo-Lufthavn utsnitt

På skinner til flyet

01.06.2010

Mange steder i Europa har togtrafikken nærmest erstattet flyet. Men i Norge er det investert milliarder for at toget skal få deg raskere til flyet. Selv på pendlerstrekningene inn mot Oslo prioriteres flypassasjerene.

Innholdstype: 01 Standard
Forside NK 1-2020

Nøttekråka - vår budbringer

Innholdstype: 01 Standard

Reise til landsmøtet

Vi oppfordrar alle til å reise kollektivt til landsmøtet, det enklaste alternativet er å nytta buss til Førde. Under finn du meir informasjon om dette. Vi vil i tillegg sette opp felles transport frå Trondheim og Oslo til Førde.

Innholdstype: 01 Standard
IMG_6020

Miljøets seiere i 2016

04.01.2017 | Sist oppdatert: 04.01.2017

I 2016 har Naturvernforbundet vunnet flere viktige seiere for natur og miljø. Eksemplene er mange på at vårt arbeid redder natur, kutter forurensning og bedrer klimasituasjonen.

Innholdstype: 01 Standard
NaturVest(1)

NaturVest

Magasinet for medlemmer i Naturvernforbundet Hordaland

Innholdstype: 01 Standard
OrgE6klage
Ny E6 Ranheim-Værnes

Klager på Stjørdals E6-vedtak

27.06.2020 | Sist oppdatert: 01.07.2020

Naturvernforbundet sammen med en rekke organisasjoner klager på vedtaket i Stjørdal kommunestyre av utbyggingsplanen for ny E6. Det er gjort saksbehandlingsfeil som gjør at vedtaket er ugyldig, og det har et manglende kunnskapsgrunnlag.

Innholdstype: 01 Standard
Lufthavn_artikkelbilde

Politikerne planlegger for økte utslipp fra flytrafikken

25.01.2015 | Sist oppdatert: 29.01.2015

Utbygging av storflyplassene nuller ut andre viktige klimatiltak. I 2014 var det om lag 6 millioner passasjerer på Bergen Lufthavn Flesland. Avinor bygger ut flyplassen slik at kapasiteten dobles. Dersom denne kapasitetsveksten resulterer i en tilsvarende trafikkvekst, vil vi få en ekstra oppvarmingseffekt som tilsvarer bruken av nesten 400 000 personbiler. Dette vil i så fall nulle ut alle andre vedtatte klimakuttiltak i hele Bergen.

Innholdstype: 01 Standard
Oslo lufthavn Gardermoen
Nei til tredje rullebane på Gardermoen

Svært gledelig at Viken-flertallet sier nei til tredje rullebane

01.10.2019 | Sist oppdatert: 01.10.2019

Det politiske flertallet i storfylket Viken la i dag fram sitt politiske dokument. Det er Ap, SP, MDG og SV som utgjør dette flertallet.

Innholdstype: 01 Standard
Et flyvende vinmonopol

Et flyvende vinmonopol

Videre vekst i klimagassutslippene fra fly vil gjøre det umulig å nå våre klimamål. Regjeringen må stake ut ny kurs.

Innholdstype: 01 Standard

Oslo lufthavn

Naturvernforbundets utredning om Gardemoen som valg av hovedflyplass.

Innholdstype: Rapport

Høringsuttalelse om utvidelse av Oslo Lufthavn Gardermoen

12.01.2010 | Sist oppdatert: 10.03.2010

Høringsuttalelse fra Norges Naturvernforbund om konsekvensutredning for ny terminal (T2) på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Innholdstype: 04 Dokument

Høring av masterplan for Oslo Lufthavn 2012–2050

08.11.2012 | Sist oppdatert: 08.11.2012

Samferdselsdepartementet har sendt masterplan for Oslo Lufthavn (OSL) for perioden 2012–2050 på høring. Naturvernforbundet har skrevet uttalese og avviser at masterplanen kan fungere som en behovsanalyse for bruk i beslutning av hvorvidt en tredje rullebane skal bygges eller ikke. Naturvernforbundet sier også et klart nei til ytterligere utvidelse av flyplassen, av hensyn til klima, støy og nedbygging av arealer.

Innholdstype: 04 Dokument

HØRING AV UTREDNING OM BEHOVET FOR EN EVENTUELL TREDJE RULLEBANE VED OSLO LUFTHAVN, GARDERMOEN

21.06.2006 | Sist oppdatert: 13.07.2011

Innholdstype: 04 Dokument

Koronatiltak må bidra til å løse klima- og naturkrisen

10.06.2020 | Sist oppdatert: 10.06.2020

En global krise ryster verden, og konsekvensene er dramatiske. Koronaepidemien rammer også de allerede mest sårbare, svakeste og fattigste. Helse og velferd trues, skoler har vært stengt, arbeidsplasser forsvinner, og den økonomiske nedgangen og usikkerheten har konsekvenser for folk over hele verden.

Innholdstype: 04 Dokument
Fly pa flyplass vinter
Ny terminal på Gardermoen:

Flyplassvekst gir klimasprekk

05.03.2010 | Sist oppdatert: 09.03.2010

Spørsmålet om ny terminal på Oslo Lufthavn handler ikke om å være for eller mot flytrafikk. Det handler faktisk om å ha et realistisk syn på hva som må til for å kutte rike lands klimagassutslipp med 40 prosent innen 2020 og 95 prosent innen 2050. Dette skriver Holger Schlaupitz i et innlegg i tidsskriftet Samferdsel, nr. 2 2010.

Innholdstype: 01 Standard
Fly pa flyplass vinter

Nye flyruter knuser miljøtiltak

23.12.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Antall passasjerer til og fra norske flyplasser økte med med mer enn 10 prosent i tredje kvartal i år sett i forhold til samme periode i fjor. Og veksten ser ut til å fortsette. Samferdselsdepartementet har gitt Oslo Lufthavn grønt lys for å utvide terminalen slik at antall passasjerer kan økes fra dagens om lag 19 millioner årlig til 28 millioner.

Innholdstype: 01 Standard
47390306232_03802634e6_o

Stortingsdebatt om skolestreikens krav

På torsdag 6. juni 2019 behandler Stortinget forslag fra energi- og miljøkomiteen basert på kravene til skolestreiken for klima som ble holdt i mars og mai. Naturvernforbundet støtter alle kravene. Men hva mener partiene i Stortingets energi- og miljøkomite - og hvordan følger de opp klimastreiken? Finn ut her!

Innholdstype: 01 Standard
Kalender2019_juni

Topptur nord på Romeriksåsene

Innholdstype: 01 Standard
Stortinget foto Christ Brown CC
Venstres alternative statsbudsjett

– Grønn dreining som regjeringen trenger

06.11.2017 | Sist oppdatert: 06.11.2017

Venstre la i dag fram sitt alternative statsbudsjett. Det har en tydelig grønn dreining, sammenliknet med regjeringens forslag.

Innholdstype: 01 Standard
Hotellplaner rønvikfjellet
Grønt Forum leverer felles høringsuttalelse

Innspill til detaljregulering med konsekvensutredning av Rønvikfjellet

11.12.2017 | Sist oppdatert: 11.12.2017

Vi ønsker at et nytt prosjekt skal inneholde moderne kvaliteter knyttet til stedstilpasning, miljø og økologi. Vi også er opptatt av at allmennhetens tilgang til området sikres, både i retning Keiservarden, Linken og strekningen Rønvika - Skivika. Vi ønsker at det skal bygges i en menneskelig skala som ivaretar dagens bruk av området.

Innholdstype: 01 Standard
Gabriel Fliflet foto HJ Brun

Gabriel Fliflet attvalt som leiar i Naturvernforbundet Hordaland

05.06.2020 | Sist oppdatert: 05.06.2020

På digitalt årsmøte 2. juni vart vår dyktige Gabriel Fliflet attvalt som fylkesleiar. Med seg får han eit engasjert og kvalifisert styre.

Innholdstype: 01 Standard
Stortinget foto Christ Brown CC

Klimabudsjett til stryk

10.11.2016 | Sist oppdatert: 10.11.2016

Arbeiderpartiets (Ap) alternative budsjett står til stryk. - Med dette budsjettforslaget skroter Ap klimaforliket de selv har vært med på å fremforhandle, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Innholdstype: 01 Standard
Sunset-3325080_1920

Sakspapir og praktisk info til digitalt årsmøte 2. juni kl. 18.00

Her finn du årsmelding, forslag til arbeidsprogram og uttalar, samt informasjon om korleis du deltek.

Innholdstype: 01 Standard
IMG_2323

Miljøringen har møte i Hammerfest

Når Miljøringen (Nettverk for forurenset grunn og sedimenter) har møte I Hammerfest 08.-09.06. er et av punkta på programmet et innlegg om Nussir-gruva ved Naturvernforbundet i Finnmark.

Innholdstype: 01 Standard
Fly pa flyplass vinter
Innlegg:

Tredje rullebane på Gardermoen: Ingen grenser for vekst?

04.11.2015

Torbjørn Lothe i NHO Luftfart har 29. oktober en kronikk i Dagsavisen som sterkt argumenterer for videre utbygging av Oslo Lufthavn Gardermoen.

Innholdstype: Kronikk og innlegg

02.06.2020, Zoom: https://zoom.us/j/92226513321:

Digitalt årsmøte i Naturvernforbundet Hordaland

Treff i tekst: ...ltok på broen til framtiden i oslo, og oddvar skre, kåre flatlan...   ...erer og flyavganger på bergen lufthavn flesland. skrinlegge rulleban...    Innholdstype: 02 Aktivitet