Du er her:


Solenergi og solfangere

Mengden energiinnstråling fra solen i Norge er 1500 ganger så stor som det totale energiforbruket vårt. Det finnes mange miljøvennlige og enkle metoder for å bruke deler av denne enorme energimengden til å produsere varme og elektrisitet. Solfangere (som varmer vann) og solceller (som produserer elektrisitet) plassert på tak er kanskje den enkleste måten å ta i bruk solenergi på.

Aktive solfangere er oppvarmingssystemer som omdanner energiinnstrålingen fra solen til ren varmeenergi. Det finnes i hovedsak to typer solfangere som passer til boliger i Norge: Plane solfangere og vakuumrør. Den første har tradisjonelt sett blitt mest brukt i boliger. Begge typer solfangere varmer opp vann som kan brukes til oppvarming av boarealer eller tappevann.

Solfangere kan kombineres med andre varmekilder. En pellets- eller vedkjel eller en varmepumpe kan supplere varmtvannsproduksjonen på en klimavennlig måte når solen ikke gir nok energi.

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.08.2018

Relaterte tema