Du er her:

10. FNs klimapanel styres av myndighetene

Gjentatte ganger har FNs klimapanel blitt kritisert for å være politisk styrt. Flere kritikere har merket seg prosessen som klimapanelet gjennomgår for å lage sine såkalte «Summary for policymakers». Dette er oppsummeringer av klimapanelets hovedrapporter. Her er det forskerne som står bak hovedrapportene somlager et forslag til oppsummering. Deretter legges forslaget frem til debatt og revisjon i et plenumsmøte, der representanter for alle land som deltar i prosessen kan møte. Noen er klimaforskere, andre er byråkrater, forhandlere eller nasjonale eksperter. Disse gjennomgår oppsummeringen, linje for linje, og endrer språklyd der det passer for å sikre at man er enige om innholdet. Plenumsmøtet har imidlertid ikke anledning til å endre den vitenskapelige basisen for klimapanelets rapporter, og hele prosessen styres av hovedforfatterne av klimapanelets hovedrapport.

Få av bidragsyterne til FNs klimapanels rapporter har reagert på prosessen som leder frem til «Summary for policymakers». Hvis oppsummeringene hadde vært i strid med de vitenskapelige funnene, hadde vi måttet regne med at flere av forskerne bak hovedrapportene ville ha reagert offentlig.

FN er en samling av nasjoner. FNs klimapanel styres derfor av nasjonene som er medlemmer i FN. Selv om nasjonale, politiske interesser ofte styrer hva disse nasjonene gjør i FN, gis det ikke rom for at disse kan styre de vitenskapelige konklusjonene fra FNs klimapanel. Alle endringer i «Summary for policymakers» som tas inn må være forenlige med de vitenskapelige funnene.

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.01.2017