Du er her:

5. Global oppvarming er ikke så farlig

Global oppvarming har, som det meste annet her i verden, både positive og negative sider. Det er særlig de fattigste i verden som vil bli hardt rammet, mens vi i Norge vil kunne få bedre muligheter for jordbruk og fiske.

Likevel er vi ikke forskånet for negative konsekvenser i Norge heller. Tap av naturmangfold, spredning av sykdommer som før bare har eksistert i varmere klima og tap og skade fra mer nedbør og flom er tre alvorlige konsekvenser som vi allerede ser, og vil se mer av, i Norge. Alt i alt er de negative virkningene for kloden langt større enn de positive.

CO2 er mat til plantene. Men de behøver mer enn bare CO2. Det er allerede observert at det blir mer nedbør der det allerede er mye, mens tørre områder på jorda blir tørrere. Den globale oppvarmingen endrer vannets vei på jorda. Dette gjør at dyrking av mat og tilgang til vann kan bli vanskeligere for store, folkerike områder i de varmere delene av verden. Nord-Afrika, Midt-Østen, Sør-Europa og mange andre områder kan komme til å slite med forsyninger av mat og vann når snittemperaturen går opp. California og Australia er to områder som allerede sliter med vannforsyning, skogbranner og reduserte avlinger.

Noe av våre CO2-utslipp tas opp i havet. Dette gjør havet surere, og kan skade korallrev, skalldyr og andre organismer i havet.

Varmere vintre vil gjøre det lettere å overleve vinteren for utsatte grupper, som eldre og syke, i kalde deler av verden. Likevel vil økt varme gjøre det vanskeligere å overleve heteperioder, noe som truer langt flere menneskeliv. Mer enn 70 000 personer døde i den store hetebølgen i Europa i 2003. Med global oppvarming vil slike hendelser bli hyppigere, og både 2012, 2014 og 2015 førte med seg hetebølger i Europa sommerstid.

Smelting av is i Arktis og Antarktis vil gi kortere shippingruter, men vil kunne true flere polare arter. Samtidig vil smeltingen av jordas større iskapper gi havstigning. Samtidig gir issmeltingen en selvforsterkende klimaeffekt, da mørkt hav holder mer på varmen enn hvit snø og is. Dette kalles albedo-effekten, og er den samme som du merker når du har på deg mørke klær på en solrik sommerdag: du blir varmere enn i lyse klær.

For verdensøkonomien er utsiktene svært dårlige. Prisen for å avverge en global oppvarming over to gradere er langt lavere enn ved å tillate det å skje. Lavtliggende områder vil bli ubeboelige, noe som vil gi flyktningstrømmer som er langt større enn vi har sett til nå. Oppvarmingens innflytelse på global handel, transport, energiforsyning, arbeidsmarked, finansmarkeder, forsikring og investeringer vil gi ødeleggende virkninger for både industrialiserte land og utviklingsland, viste Nicholas Sterns rapport fra 2006. Potensialet for konflikter om vann, energi og matforsyninger øker, og kan føre til konflikter og kriger. De ødeleggende effektene av den globale oppvarmingen vil være størst i de landene som har minst muligheter til å tilpasse seg på grunn av sosiale og økonomiske forhold.

Å si at global oppvarming ikke er farlig fordi det kan ha noen positive effekter i deler av Norge, er altså en svært ubetenksom politikk. Flyktningkrise, energikrise og matkrise i store deler av de mest befolkede områdene i verden vil ha langt mer å si, både for levekårene i Norge og i resten av verden. 

Kilder:
FNs klimapanel, 5. hovedrapport
National Center for Biotechnology Information, USA
Skeptical Science
National Archives, UK
Moss Dagblad

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.01.2017