Du er her:

6. Det har ikke blitt varmere siden 1998

Flere hevder i klimadebatten at det ikke har blitt varmere på jorda siden 1998. Dette er en misforståelse: ni av de ti varmeste årene noensinne målt har kommet etter 1998. Det tiende året på lista er, akkurat, 1998.

Misforståelsen startet med denne artikkelen i britiske Daily Mail i 2012. Britiske Met Office, som tilsvarer vårt meteorologiske institutt, ble brukt som sannhetsvitne for at oppvarmingen hadde stanset. Dagen etter publiserte de et tilsvar, som motbeviste Daily Mails påstander. Det har likevel ikke stoppet avisen i å publisere tilsvarende opplysninger som en sannhet senere.

Alle påstander om at oppvarmingen har stanset, bruker året 1998 som utgangspunkt. Grunnen til dette er at 1998 var spesielt varmt, grunnet en sterk El Nino-effekt. «Å velge start- eller endepunkt for kortsiktige beregninger kan bli veldig misledende. Hvis du bruker en lengre tidsskala ser trenden veldig forskjellig ut. Perioden 1979 til 2011 viser 0,16 graders oppvarming i tiåret. Ser vi på alle tiårene i denne perioden, har hvert nye tiår vært varmere enn det forrige. De siste 140 årene har jordas overflatetemperatur økt med 0,8 grader. Men innimellom har det vært perioder som har vart et tiår eller mer, der temperaturen har økt veldig sakte, eller til og med gått ned. Perioden med redusert oppvarming fra 1998 til 2012 er ikke unik, og 15 år lange perioder er ikke uvanlig», skriver Met Office i tilsvaret.

 

Det er også en tendens til å konsentrere seg kun om atmosfæriske temperaturer eller overflatetemperaturer når man skal vise mengden global oppvarming. Mer enn 90 prosent av oppvarmingen går til å varme opp havene, mens mindre enn 3 prosent går til å øke atmosfærisk temperatur eller overflatetemperatur. Målinger som tar havtemperaturen med i beregningene viser en jevn oppvarming fra 1998 til nå, som ikke viser tegn til å sakke ned, heller det motsatte.

 

Kilder:
Daily Mail
Met Office
FNs klimapanels 5. hovedrapport
Skeptical Science

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.01.2017