Du er her:

Spørsmål og svar

Nedenfor finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene fra frivillige og aktive i Naturvernforbundet.

Kan vi få tilsendt medlemslister?
Hvor finner vi logo og brevmaler?
Hva slags økonomisk støtte får lokallaget?
Hvordan avholder vi et årsmøte?
Hvordan får vi informasjon om hva som foregår i Naturvernforbundet?
Hvor finner vi informasjon om landsmøte?
Hvor finner vi kontaktinformasjon til andre lokal- og fylkeslag?
Hvor finner jeg Naturvernforbundets etiske retningslinjer
Hvordan får vi flere medlemmer?
Hvor kan vi bestille vervemateriell?
Hvordan får vi flere aktive medlemmer og flere aktive i styret?
Hvordan fungerer SMS innmelding?
Kan vi sende SMS til medlemmene om arrangementer eller aktiviteter?
Hvordan får vi sendt e-post til medlemmene?
Hvor kan jeg melde fra om vervinger?

Er det greit å ha tillitsverv både hos Naturvernforbundet og i et politisk parti?
Hva er Naturvernforbundets regler for reiser for aktive og tillitsvalgte?

Hva er Naturvernforbundets regler for håndtering av varslingssaker?
Kan lokallaget ha sin egen nettside?
Kan vi få opplæring i hvordan bruke nettsidene?
Kan lokallaget ha en egen Facebook-side?
Hvordan oppfører vi oss på sosiale medier?
Pressevakt på epost
Hvordan kan vi få hjelp med vanskelige natur- og miljøvernsaker?
Er det egne skoleringskurs eller seminarer vi kan delta på?
Hvor finner vi oversikt over arrangementer?
Hvor finner jeg informasjon om ulike tema?
Hvordan starter vi et lokallag?
Hvordan oppretter vi et organisasjonsnummer?
Hvordan oppretter vi en bankkonto for lokallaget?
Vedtekter for fylkes- og lokallag

 

Praktisk

Image

Kan vi få tilsendt medlemslister?

Leder og styret i lokallaget kan få tilsendt medlemslister. Ta kontakt på e-post medlem@naturvernforbundet.no eller telefon 23 10 96 33.

Hvor finner vi logo og brevmaler?

Logo og brevmaler finner dere her.

Hva slags økonomisk støtte får lokallaget?

Lokal- og fylkeslagene får refundert en andel av medlemskontingenten i henhold til vedtektene. Det er også mulig å søke aktivitetstilskudd.

Hvordan avholder vi et årsmøte?

Alt du trenger å vite om årsmøte finner du her.

Hvordan får vi informasjon om hva som foregår i Naturvernforbundet?

Organisasjonsnytt sendes i e-postlisten "Nytt fra Naturvernforbundet". I tillegg legges relevant informasjon ut på www.naturvernforbundet.no/aktiv. Dersom du ikke står på e-postlisten ta kontakt med Ane Brohaug.

Hvor finner vi informasjon om landsmøte?

Informasjon om landsmøte finner du på nettsidene for landsmøte når dette er klart.

Hvor finner vi kontaktinformasjon til andre lokal- og fylkeslag?

Du finner kontaktinformasjon til lokal- og fylkeslag under fylkeslagsnettsidene.

Hvor finner jeg Naturvernforbundets etiske retningslinjer?

De etiske retningslinjene er tilgjengelig på nett her.

 

Medlemmer og aktivitetImage

Hvordan får vi flere medlemmer?

Dere finner råd og hjelp til rekruttering av nye medlemmer på vervesidene

Hvor kan vi bestille vervemateriell?

Vervemateriell er gratis for lokal- og fylkeslagene, og kan bestilles her.

Hvordan får vi flere aktive medlemmer og flere aktive i styret?

Det finns mange måter å aktivisere medlemmene på. Tips og råd for aktivisering finner dere her.

Hvordan fungerer SMS innmelding?

Nytt medlem sender SMS med kodeord NATUR til 2377. Man velger så om man vil betale via SMS eller få giro i posten.

Kan vi sende SMS til medlemmene om arrangementer eller aktiviteter?

Nei. SMS om lokale arrangementer og aktiviteter sendes dessverre ikke ut på SMS. Ta kontakt med medlemsregisteret ved spørsmål om bruk av SMS.

Hvordan får vi sendt e-post til medlemmene?

Dere kan få oppdaterte medlemslister med e-postadresser ved å henvende dere til medlemsregisteret på medlem@naturvernforbundet.no. Trenger dere hjelp til utsendelse ta kontakt med medlemsregisteret direkte. Det er mulig å få hjelp med utsendelse så fremt man avtaler i god tid.

Hvor kan jeg melde fra om vervinger?

Benytt skjema her, eller send en e-post til medlem@naturvernforbundet.no med navn og adresse på nye medlemmer.

Er det greit å ha tillitsverv både hos Naturvernforbundet og i et politisk parti?

Ja, det er helt OK med verv både i et politisk parti og hos Naturvernforbundet. men det krever at den enkelte er bevisst på sine roller og «hatter».

Det er flott at tillitsvalgte og ansatte er engasjert i politikk! Det kan bidra til at miljø kommer sterkt på dagsorden i partiene. Samtidig er det viktig å huske på at Naturvernforbundet er partipolitisk uavhengig. Uavhengigheten er nedfelt i våre vedtekter, og den skal vi ta godt vare på.

Her er noen råd om hvordan du kan håndtere rollene:
- Sitter du i et fylkes- eller lokallagsstyre i Naturvernforbundet så er det fint om du informere de andre styrerepresentantene dersom du stiller til valg for et politisk parti.
- Si fra dersom ditt parti er aktiv i de samme saker eller temaer lokalt som det Naturvernforbundet jobber med. Det er ryddig å velge om du ønsker å jobbe med en sak med Naturvernforbundet-"hatten" eller med parti-"hatten".
- I møter, brev, eposter og annen kommunikasjon skal det alltid komme klart frem hvem du representerer. Det er aldri greit å signere med seg selv både som Naturvernforbundet og et parti.
- I sosiale medier kan det være vanskelig å skille roller. Gjør en vurdering når du skal poste noe i sosiale medier om det kan misforståes hvem som er avsender. Om du er i valgkampmodus på facebook, så synliggjør tydelig at du ytrer deg som politiker og partirepresentant.
- Gjør vurderinger om hatt og rolle når du uttaler deg til media, og sørg for at media skiller på rollene.
- Det er viktig med åpne diskusjoner rundt roller og hatter, og det er enkelt håndterbart. Er du i tvil, så spør om råd.
Naturvernforbundet er avhengig av arbeidsgivere som gir rom for at ansatte kan være aktive i vår organisasjon på fritiden. Vi er opptatt av at våre tillitsvalgte og ansatte har et trygt rom for å drive med politikk, og vi skal tilrettelegge for andre typer verv og engasjement.

Hva er Naturvernforbundets regler hvis vi må reise?

Naturvernforbundet har en egen, vedtatt reisepolicy for tillitsvalgte og ansatte. Les den her!

Hva er Naturvernforbundets regler for håndtering av varslingssaker?

Vedtatte retningslinjer finner du her.

 

Nett og sosiale mediaImage

Kan lokallaget ha sin egen nettside?

Alle lokallag har tilbud om å ha en egen nettside. Det varierer fra fylke til fylke om lokallagene har egen nettside, eller publiserer som del av fylkeslagets nettside. Ta kontakt med kaa@naturvernforbundet.no i sekretariatet ved spørsmål om nettside.

Kan vi få opplæring i hvordan bruke nettsidene?

Det holdes kurs individuelt eller på fellessamlinger i bruk av nettsidene. Ta kontakt med kaa@naturvernforbundet.no i sekretariatet for å avtale opplæring.

Kan lokallaget ha en egen Facebook-side?

Det er gratis å opprette sin egen Facebook side. Vi har laget en egen guide for hvordan du bruker Facebook.

Hvordan oppfører vi oss på sosiale medier?

Naturvernforbundet har egne, vedtatte retningslinjer for hvordan vi agerer på sosiale medier. Les dem her!

Pressevakt på epost

Alle fylkeslag (og lokallag) kan få tilgang til egne medieklipp på Retriever. Der kan dere få løpende varsling om hva dere er på med i media i deres fylke eller kommune. Ønsker dere å motta medieklipp kan dere ta kontakt med tbc@naturvernforbundet.no

 

 

Skolering

Image

Hvordan kan vi få hjelp med vanskelige natur- og miljøvernsaker?

Det finnes flere gode nettressurser for hjelp til miljø- og naturvernarbeid som f. eks www.miljojuss.no. Ditt fylkeslag vil ofte kjenne til andre aktive som har jobbet med lignende saker, eller man kan kontakte sekretariatet og be om råd.

Er det egne skoleringskurs eller seminarer vi kan delta på?

Det avholdes egne skoleringskurs og seminarer i Naturvernforbundet med jevne mellomrom. Følg med i aktivitetskalenderen for oversikt over hvilke kurs og seminarer som kommer.

Hvor finner vi oversikt over arrangementer?

Kommende arrangementer og aktiviteter finner dere i aktivitetskalenderen.

Hvor finner jeg informasjon om ulike tema?

www.naturvernforbundet.no/skolen finner du også informasjon om ulike tema. Du kan også oppdatere deg på ulike saker ved å bruke temamenyen på nettsiden.

 

 

Nytt lokallagImage

Hvordan starter vi et lokallag?

Har dere en miljøsak og er noen folk som har lyst å jobbe med den – start lokallag! Les mer om hvordan man starter lokallag i Naturvernforbundet her.

Hvordan oppretter vi et organisasjonsnummer?

Ved å registrere seg i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret får lokal- eller fylkeslaget et organisasjonsnummer. En trinn-for-trinn-oppskrift finner du her.

Hvordan oppretter vi en bankkonto for lokallaget?

For å opprette bankkonto må man ha et organisasjonsnummer. Les mer om hvordan man oppretter organisasjonsnummer her. En guide til hvordan opprette bankkonto når organisasjonsnummeret er på plass ligger her.

Vedtekter for fylkes- og lokallag

Fylkes- og lokallagene i Naturvernforbundet er underlagt våre sentrale retningslinjer. Det er mulig for lagene å vedta egne, supplerende vedtekter. Her finner du en standardmal for vedtekter for fylkes- og lokallag. 

 

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.03.2022

Praktisk informasjon

Image

Spørsmål og svar: oversikt over de vanligste spørsmål aktive og tillitsvalgte lurer på

Nyttig lenker:

Årsmøte: Maler | Frister | Last opp årsmøtepapirer

Verving: Vervetips Meld fra om verving

Organisasjon: Landsmøte 2022 | Naturvernskolen

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.03.2022