Du er her:

  • Tema
  • Stans naturtapet

Stans naturtapet #valg21

Arter og natur forsvinner – naturkrisa og klimakrisa forsterker hverandre.

Menneskelig aktivitet har endret på tre fjerdedeler av miljøet på land. To tredeler av det marine miljøet er påvirket. Hele 85 prosent av klodens våtmarksområder er allerede tapt.

Tapet av arter på jorda går nå mellom 100 og 1.000 ganger raskere enn uten menneskenes påvirkning, og naturtapet øker. Nedbygging og ødeleggelse av areal er den viktigste årsaken til tap av natur i Norge, og klimaendringer forsterker og truer i økende grad naturen. Tap av natur er en like stor trussel for menneskeheten og velferd som klimautfordringen, men er mindre kjent og ikke «akseptert» som utfordring på samme måte hos politikere og næringsliv. Sterke krefter bruker vikarierende motiv og klima som argument for å bygge ned natur.

Les mer: #valg21

Artikler klare til deleing:

Skogbruket må ta langt mer ambisiøse natur- og klimahensyn

Naturtap - en menneskeskapt krise

Vi må bevare skogen for å bevare artsmangfoldet

Stans naturtapet fra hytte- og veiutbygging:

Motorveibygging - stor trussel mot natur og klima

Bedre vedlikehold er billigere og godt for næringslivet

Tap av natur ved veibygging er alvorlig

Nye Veier AS trenger strammere mandat

Stans naturødeleggende vindindustri:

Innvordfjellet - si nei til utsatt frist for oppstart

Nei til naturødeleggende vindkraft

Vindkraft - en arealkrevende energikilde

Stans forurensende oppdrett:

 

Vern strandsonen:

Materiell:

Her kan du lese Naturvernforbundets fakta-ark og få tilgang til artikler og illustrasjoner om dette temaet.  Ta kontakt med Anne Guri Solem om du ikke har passordet. 

ImageFaktaark Stans naturtapet - Stans naturødeleggende vindindustri

ImageFaktaark Stans naturtapet - Transport

Image Faktaark Stans naturtapet - artsmangfold

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.05.2021

Nyheter

Lillomarka
Miljøorganisasjonene med felles skogkrav til politikerne

Krever stans av hogst i gammelskogen

12.05.2021 | Sist oppdatert: 12.05.2021

Arbeidet med skogvern i Norge går i sneglefart og verdifull gammelskog hugges ned før man rekker å verne den. Nå krever fire miljøorganisasjoner skogpolitikk på skogens premisser, og sender en rekke krav til politikerne.

Møte med Rotevatn 05-05-21

Vi må kunne stole på naturkartleggingene i utbyggingssaker

07.05.2021 | Sist oppdatert: 08.05.2021

- Verdifull natur blir borte for alltid på grunn av det uholdbart dårlige systemet for kartlegging av naturverdier i forbindelse med utbyggingsplaner, sa nyvalgt nestleder i Naturvernforbundet, Synnøve Kvamme, i et møte med olje- og energiminister Tina Bru og klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn på onsdag.

Ramsås_hogstfelt 2
Naturvernforbundets landsmøte krever endringer i norsk skogbruk

– Intensiv hogst truer norske skoger

25.04.2021 | Sist oppdatert: 25.04.2021

– Situasjonen for norske skoger er dramatisk. Dagens skogsdrift truer mangfoldet i skogen og er også dårlig for klimaet. Vi går nå ut og krever store endringer i norsk skogforvaltning, sier Truls Gulowsen, nyvalgt leder i Naturvernforbundet.

Viser fra 1 til 3 av totalt 381 artikler