arktis, isfjell, svalbard

Foto: heaterlyone / flickr.com

Statsbudsjettet 2014 legger opp til mer oljeleting

Galskap med økt oljeleting i nord

I statsbudsjettet settes det av 78,5 millioner til kartlegging og seismikkundersøkelser i regi av Oljedirektoratet, en økning på 3,5 millioner fra i fjor. - Vi har allerede funnet mer olje og gass enn klimaet tåler at vi brenner. Da er det galskap å bruke mer penger på å lete etter mer, særlig i sårbare havområder i nord, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

FNs klimapanel har slått fast at tre fjerdedeler av de fossile ressursen må bli liggende.

- Norge må ta sin del av klimaansvaret og bremse olje- og gassutvinningen. Å bruke penger på leite etter mer olje og gass, betyr at regjeringen baseres seg på at vi ikke skal nå våre klimamål. Utbygging i Barentshavet er i tillegg dyrt og risikofylt. Vi må i stedet omstille oss og satse på klimajobber, sier Haltbrekken.

Pengene til Oljedirektoratet vil hovedsakelig gå til kartlegging i Barentshavet inkludert områdene inntil delelinjen mot Russland. Dette er oppvekstområder for viktige arter og et svært verdifullt område for fiske. Oljevirksomhet her er en for høy pris å betale og er stikk i strid med råd fra en samlet fagekspertise.

- Barentshavet er et av verdens rikeste havområder. Det er Lofottorskens barnehage, det er her den vokser opp. Havet gir oss fisk til over hundre millioner mennesker hvert år. Dette vil vi ikke gamble med, sier Haltbrekken. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.10.2014