Du er her:

Knut Arild Hareide, leder i Kristelig Folkeparti. Foto: Agnete Brun

Knut Arild Hareide, leder i Kristelig Folkeparti. Foto: Agnete Brun.

Natur & miljøs partilederutspørring

Knut Arild Hareide, Kristelig Folkeparti

Hvilken regjering vil egentlig Knut Arild Hareide fra KrF støtte etter valget 2017, og hvilke miljøsaker vil han kreve gjennomslag for? Svarene finner du her.

Naturvernforbundets miljøpanel har vurdert Knut Arild Hareides svar og gitt ham terningkast 5. Les panelets vurdering her.

1. Hva er de tre viktigste miljøkravene for å støtte Erna/Jonas som statsminister?

Knut Arild Hareide
1. En ansvarlig klimapolitikk som fortsetter den grønne skiftet, også innenlands.
2. Vilje til reell kunnskapsbasert naturforvaltning, herunder å ta på alvor artsrikdom som er grunnleggende blant annet for pollinerende insekter.
3. At Norge må ta sin del av ansvaret for bærekraftig forvaltning i Arktis og den økologisk viktige iskantsonen.

2. Vil du stille ultimatum i noen saker? I tilfelle hvilke?

Knut Arild Hareide
Hovedretningen på politikken må være i tråd med det som er nevnt i forrige spørsmål. Det er ikke aktuelt for KrF med petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesteråen og Senja.

3. Hvorfor skal miljøinteresserte stemme på ditt parti?

Knut Arild Hareide
Miljøbevisste velgere bør stemme KrF fordi forvalteransvaret en av de tre bærebjelkene i KrFs ideologi. Dette er en garanti for at vi alltid stiller oss spørsmål om forvalteransvaret er ivaretatt på en forsvarlig måte når saker som omhandler naturforvaltning og ressursforvaltning er på dagsordenen. Og så forutsetter vi at miljøinteresserte også en opptatt av intensjonal rettferdighet, som KrF prioriterer høyt.

4. Hvilken statsministerkandidat er den beste for miljøet? Hvorfor?

Knut Arild Hareide
Den som leverer best på kravspesifikasjonene over, og som står for en politikk som tar enkeltmennesket på alvor, og innser at det gode samfunnet bygges nedenfra i et samspill mellom enkeltmennesker, frivillige, næringslivet og det offentlige. KrFs landsstyre har pekt på Erna Solberg og en regjering bestående av H og et sterkest mulig sentrum som vårt primære ønske.

Les også: Hvem er grønnest - Erna eller Jonas?

Hva mener de andre partilederne og hvilket terningkast får de? Les mer her.

Naturvernforbundets miljøpanel

Det er litt artig at Knut Arild Hareide setter opp pollinerende insekter som en avImage KrFs tre viktigste miljøkrav ved eventuell støtte til Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre. KrF vil stille ultimatum på Lofoten, Vesterålen og Senja, og det styrker definitivt partiets miljøprofil. Partiets svar vitner imidlertid om manglende engasjement for bredden i naturvernsakene, og det er lite klassisk naturvern i svarene. Men partiet nevner det internasjonale perspektivet, og det trekker opp.

Naturvernforbundets miljøpanel: Silje Ask Lundberg (leder), Øyvind Johnsen (nestleder), Maren Esmark (generalsekretær), Holger Schlaupitz (fagsjef) og Arnodd Håpnes (fagleder). Panelet har vurdert og bedømt partiledernes svar på spørsmål fra bladet Natur & miljø i forbindelse med Stortingsvalget 2017.

Nyheter

Erna og Jonas
Natur & miljøs statsministerduell 2017

Hvem er grønnest - Erna eller Jonas?

27.07.2017

Hverken Jonas Gahr Støre (Ap) eller Erna Solberg (H) har planer om å gjennomføre det grønne skiftet de fire neste årene. Begge trenger hjelp av andre partier om miljøpolitikken skal møte klima- og miljøproblemene vi er stilt overfor, ifølge Naturvernforbundets miljøpanel.

Partilederne samlet uten logo 7 2

Hvor dyrt vil de selge seg?

27.07.2017

Hverken Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre kommer til makten uten å samarbeide med ett eller flere av de andre partiene. Det kan gi små partier mye makt, men hvor dyrt vil de selge seg, og hvilke miljøkrav vil de stille for å støtte en statsminister?

Jonas Gahr Støre
Natur & miljøs statsministerduell 2017

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet

27.07.2017

Vil Jonas Gahr Støre lede Norge inn i det grønne skiftet om han blir statsminister? I Natur & miljøs statsministerduell svarer han selv. – Jonas Gahr Støre forsøker å fremstå som en grønn politiker, men overbeviser oss ikke, skriver Naturvernforbundets miljøpanel i sin bedømmelse av Støres svar.

Erna Solberg
Natur & miljøs statsministerduell 2017

Erna Solberg, Høyre

27.07.2017

Hva kommer Erna Solberg til å gjøre med miljøet, hvis hun fortsetter som statsminister etter valget? Natur & miljø har utfordret henne til å svare på akkurat det. – Erna Solberg bruker mange fine ord, men kommer med få konkrete tiltak og lite forpliktende politikk, sier Naturvernforbundets miljøpanel i sin bedømmelse av Solbergs svar.

Rasmus Hansson
Natur & miljøs partilederutspørring

Rasmus Hansson, Miljøpartiet De Grønne

27.07.2017

Vil Miljøpartiet De Grønne støtte Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre som statsminister, hvis de får sjansen etter valget 2017? Og hvilke miljøsaker vil de kreve gjennomslag for? Vi har spurt Rasmus Hansson.

Trine Skei Grande
Natur & miljøs partilederutspørring

Trine Skei Grande, Venstre

27.07.2017

Her er miljøkravene Trine Skei Grande og Venstre vil stille for å støtte Erna Solberg som statsminister etter valget 2017.

Knut Arild Hareide
Natur & miljøs partilederutspørring

Knut Arild Hareide, Kristelig Folkeparti

27.07.2017

Hvilken regjering vil egentlig Knut Arild Hareide fra KrF støtte etter valget 2017, og hvilke miljøsaker vil han kreve gjennomslag for? Svarene finner du her.

Bjørnar Moxnes
Natur & miljøs partilederutspørring

Bjørnar Moxnes, Rødt

27.07.2017

Hva vil Bjørnar Moxnes fra Rødt kreve for å støtte en regjering, og vil han støtte Jonas Gahr Støre som statsminister om partiet kommer på Stortinget etter valget 2017? Vi har bedt Moxnes svare.

Trygve Slagsvold Vedum
Natur & miljøs partilederutspørring

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet

27.07.2017

Les Trygve Slagsvold Vedums og Senterpartiets viktigste miljøkrav for å støtte Jonas Gahr Støre som statsminister etter valget 2017.

Siv Jensen
Natur & miljøs partilederutspørring

Siv Jensen, Fremskrittspartiet

27.07.2017

Hvilken miljøpolitikk står Siv Jensen og Fremskrittspartiet for, og vil hun stille miljøkrav for å støtte Erna Solberg som statsminister etter valget 2017? Her finner du Jensens svar.