Du er her:

Vil du gi en ekstra støtte til NOA?

NOA er en ideell organisasjon som i aller høyeste grad belager seg på frivillig innsats, og vi har alltid behov for litt ekstra støtte for å kunne gjennomføre prosjektene våre og å nå målene vi setter oss.

Støtten vi mottar vil gå til helt konkrete prosjekter, og for 2019 har vi som mål å

  • Verne Markas siste eventyrskoger ved hjelp av artsjakter
  • Verne Tanumplatået
  • Gjennomføre Sammenhengende Villmark-prosjektet
  • Øke aktiviteten rundt vårt byøkologiske arbeid
  • Øke aktiviteten rundt faunaen i og rundt Oslofjorden
  • Starte en arbeidsgruppe for kulturlandskap
  • Utføre konkrete tiltak for å ivareta det biologiske mangfoldet i Oslo
  • Formidle kunnskapen vi sitter på, og spre naturglede og behovet for naturvern til befolkningen
  • Øke medlemstallet fra 8 000 til 10 000

For å hjelpe oss på veien kan du;

Bli Grønn Venn

Å være Grønn Venn koster kr 500,- per år, men det er anledning til å gi mer. Beløpet vil være fradragsberettiget på skatten dersom du ønsker det. Både medlemmer og andre kan bli Grønn Venn. Å være Grønn Venn gir ingen medlemsrettigheter i Naturvernforbundet, og er dermed en mulighet til å støtte vårt arbeid uavhengig av om du er medlem.

Som Grønn Venn vil du få et eksemplar av Markakalenderen. I tillegg vil du få vårt medlemsblad Grevlingen og vår månedlige informasjonsoppdatering NOAs ark. Begge tilsendt elektronisk for å begrense kostnadene. Både i Grevlingen og NOAs ark vil vi rapportere om arbeidet med å verne eventyrskogene. Du vil også få invitasjon til arrangementer og turer i Marka.

Om et års tid vil du få en e-post med forespørsel om å fortsette som Grønn Venn. Ønsker du ikke å fortsette, sender du bare informasjon om det.

Gi eller testamenter en gave
Du kan gi både skattefri- og testamentarisk gave. Gjør du det innen utgangen av desember vil du få igjen på skatten neste år. Når vi mottar din e-post eller brev/kort, vil vi sende deg betalingsinformasjon og informasjon om hvordan du går frem for å få skattefritak for beløpet du gir NOA.
Du kan ta kontakt med oss på noa@noa.no.

Støtte oss med din Grasrotandel
Hvis du spiller hos Norsk Tipping kan du velge en frivillig organisasjon som skal få en andel av det du spiller for. I 2010 mottok NOA ca 35.000 kr gjennom denne ordningen. Dette er penger som kommer svært godt med til NOAs arbeid for å ta vare på naturen. Støtt oss gjerne du også!Image
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/#search=970013555


Ved spørsmål ring NOA: 22 38 35 20

Nyheter

Screenshot 2020-05-25 at 09

Fjordbyparken er fortsatt aktuell for Filipstad

15.11.2020 | Sist oppdatert: 15.11.2020

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Naturvernforbundet i Oslo Vest har i over ti år arbeidet for å fremme et grønt alternativ for utvikling av Filipstad og Frognerstranda. Vi har samarbeidet med Oslo Byes Vel, Oslo Velforening, Ruseløkka/ Skillebekk beboerforening og Skarpsno, Gimle og Frogner Vel. Niels Torp Arkitekter AS og arkitekt Arne Sødal har tegnet ut det grønne alternativet, kalt Fjordbyparken.

Screenshot 2020-10-28 at 21

Når vern ikke lenger er nok

Det er ikke lenger nok å verne Markanaturen. Med FN's tiår for naturrestaurering rett rundt hjørnet har tiden kommet for å begynne arbeidet med å restaurere skog, slik at den kan opprettholde mangfoldet av planter og dyr på lang sikt, for kommende generasjoner.

Viser fra 1 til 8 av totalt 277 artikler