• Markakalenderen 2020 er her!

  Nå er NOAs kalender for 2020 her, proppfull av stemningsfulle naturbilder og nye eventyrskoger å utforske.

  Les mer
 • Vil du gi en ekstra støtte til NOA?

  Les mer
 • Grasrotandelen

  Støtt oss med din grasrotandel.

  Les mer

Du er her:

Vil du gi en ekstra støtte til NOA?

NOA er en ideell organisasjon som i aller høyeste grad belager seg på frivillig innsats, og vi har alltid behov for litt ekstra støtte for å kunne gjennomføre prosjektene våre og å nå målene vi setter oss.

Støtten vi mottar vil gå til helt konkrete prosjekter, og for 2019 har vi som mål å

 • Verne Markas siste eventyrskoger ved hjelp av artsjakter
 • Verne Tanumplatået
 • Gjennomføre Sammenhengende Villmark-prosjektet
 • Øke aktiviteten rundt vårt byøkologiske arbeid
 • Øke aktiviteten rundt faunaen i og rundt Oslofjorden
 • Starte en arbeidsgruppe for kulturlandskap
 • Utføre konkrete tiltak for å ivareta det biologiske mangfoldet i Oslo
 • Formidle kunnskapen vi sitter på, og spre naturglede og behovet for naturvern til befolkningen
 • Øke medlemstallet fra 8 000 til 10 000

For å hjelpe oss på veien kan du;

Bli Grønn Venn

Å være Grønn Venn koster kr 500,- per år, men det er anledning til å gi mer. Beløpet vil være fradragsberettiget på skatten dersom du ønsker det. Både medlemmer og andre kan bli Grønn Venn. Å være Grønn Venn gir ingen medlemsrettigheter i Naturvernforbundet, og er dermed en mulighet til å støtte vårt arbeid uavhengig av om du er medlem.

Som Grønn Venn vil du få et eksemplar av Markakalenderen. I tillegg vil du få vårt medlemsblad Grevlingen og vår månedlige informasjonsoppdatering NOAs ark. Begge tilsendt elektronisk for å begrense kostnadene. Både i Grevlingen og NOAs ark vil vi rapportere om arbeidet med å verne eventyrskogene. Du vil også få invitasjon til arrangementer og turer i Marka.

Om et års tid vil du få en e-post med forespørsel om å fortsette som Grønn Venn. Ønsker du ikke å fortsette, sender du bare informasjon om det.

Gi eller testamenter en gave
Du kan gi både skattefri- og testamentarisk gave. Gjør du det innen utgangen av desember vil du få igjen på skatten neste år. Når vi mottar din e-post eller brev/kort, vil vi sende deg betalingsinformasjon og informasjon om hvordan du går frem for å få skattefritak for beløpet du gir NOA.
Du kan ta kontakt med oss på noa@noa.no.

Støtte oss med din Grasrotandel
Hvis du spiller hos Norsk Tipping kan du velge en frivillig organisasjon som skal få en andel av det du spiller for. I 2010 mottok NOA ca 35.000 kr gjennom denne ordningen. Dette er penger som kommer svært godt med til NOAs arbeid for å ta vare på naturen. Støtt oss gjerne du også!Image
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/#search=970013555


Ved spørsmål ring NOA: 22 38 35 20

Nyheter

Velkommen til årsmøte i NOA tirsdag 17. mars

Her finner du saksliste og alle årsmøtepapirer. Etter årsmøtet blir det foredrag om NOAs arbeid for bevaring av de siste gammelskogene i Oslomarka. Alle medlemmer er velkommen - men husk påmelding innen søndag 15. mars!

Langøya, Bamble

Oslofjorden naturarv

Oslofjorden utgjør en «hot spot» for biologisk mangfold i både nasjonal og nordisk sammenheng, men tar vi godt nok vare på den?

Hogst i Åmotåsen

Miljøsertifisering i skogen

Skognæringen er kritisert for å forbigå 86% av naturverdiene i skogen. Norsk tømmer er ikke bærekraftig før registreringen av naturverdier i skog utføres av habile aktører med biologisk bakgrunn.

Viser fra 1 til 8 av totalt 252 artikler