Du er her:

Vil du gi en ekstra støtte til NOA?

NOA er en ideell organisasjon som i aller høyeste grad belager seg på frivillig innsats, og vi har alltid behov for litt ekstra støtte for å kunne gjennomføre prosjektene våre og å nå målene vi setter oss.

Støtten vi mottar vil gå til helt konkrete prosjekter, og for 2019 har vi som mål å

  • Verne Markas siste eventyrskoger ved hjelp av artsjakter
  • Verne Tanumplatået
  • Gjennomføre Sammenhengende Villmark-prosjektet
  • Øke aktiviteten rundt vårt byøkologiske arbeid
  • Øke aktiviteten rundt faunaen i og rundt Oslofjorden
  • Starte en arbeidsgruppe for kulturlandskap
  • Utføre konkrete tiltak for å ivareta det biologiske mangfoldet i Oslo
  • Formidle kunnskapen vi sitter på, og spre naturglede og behovet for naturvern til befolkningen
  • Øke medlemstallet fra 8 000 til 10 000

For å hjelpe oss på veien kan du;

Bli Grønn Venn

Å være Grønn Venn koster kr 500,- per år, men det er anledning til å gi mer. Beløpet vil være fradragsberettiget på skatten dersom du ønsker det. Både medlemmer og andre kan bli Grønn Venn. Å være Grønn Venn gir ingen medlemsrettigheter i Naturvernforbundet, og er dermed en mulighet til å støtte vårt arbeid uavhengig av om du er medlem.

Som Grønn Venn vil du få et eksemplar av Markakalenderen. I tillegg vil du få vårt medlemsblad Grevlingen og vår månedlige informasjonsoppdatering NOAs ark. Begge tilsendt elektronisk for å begrense kostnadene. Både i Grevlingen og NOAs ark vil vi rapportere om arbeidet med å verne eventyrskogene. Du vil også få invitasjon til arrangementer og turer i Marka.

Om et års tid vil du få en e-post med forespørsel om å fortsette som Grønn Venn. Ønsker du ikke å fortsette, sender du bare informasjon om det.

Gi eller testamenter en gave
Du kan gi både skattefri- og testamentarisk gave. Gjør du det innen utgangen av desember vil du få igjen på skatten neste år. Når vi mottar din e-post eller brev/kort, vil vi sende deg betalingsinformasjon og informasjon om hvordan du går frem for å få skattefritak for beløpet du gir NOA.
Du kan ta kontakt med oss på noa@noa.no.

Støtte oss med din Grasrotandel
Hvis du spiller hos Norsk Tipping kan du velge en frivillig organisasjon som skal få en andel av det du spiller for. I 2010 mottok NOA ca 35.000 kr gjennom denne ordningen. Dette er penger som kommer svært godt med til NOAs arbeid for å ta vare på naturen. Støtt oss gjerne du også!Image
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/#search=970013555


Ved spørsmål ring NOA: 22 38 35 20

Nyheter

NOA klager på hogst i i Vestmarka – men skogsdriften fortsetter

06.05.2020 | Sist oppdatert: 14.05.2020

NOA har klaget inn flere vedtak om hogst i Brekkedalen, Bærum. NOA mener at hogst i de siste fragmentene av eldre skog i denne delen av Vestmarka strider mot naturmangfoldlovens bestemmelser om samlet økosystem-belastning. Tross dette fortsetter skogsdriften i det påklagede området.

IMG_5269
Les Celine M. Loades kronikk i Morgenbladet.

Bynaturen trenger sterkere vern!

Koronakrisen tydeliggjør hvilken viktig rolle åpne plasser og ubebygde områder spiller i å minimere smittespredning og stimulere økt trivsel og god helse.

Man-camera-taking-photo-photographer

Fotokonkurranse!

Eventyrskogene vekker inspirasjon og fantasi, i hvert fall hos oss, og nå er vi nysgjerrige på hva dere ser!

Viser fra 1 til 8 av totalt 259 artikler