• Markakalenderen 2020 er her!

  Nå er NOAs kalender for 2020 her, proppfull av stemningsfulle naturbilder og nye eventyrskoger å utforske.

  Les mer
 • Vil du gi en ekstra støtte til NOA?

  Les mer
 • Grasrotandelen

  Støtt oss med din grasrotandel.

  Les mer

Du er her:

Vil du gi en ekstra støtte til NOA?

NOA er en ideell organisasjon som i aller høyeste grad belager seg på frivillig innsats, og vi har alltid behov for litt ekstra støtte for å kunne gjennomføre prosjektene våre og å nå målene vi setter oss.

Støtten vi mottar vil gå til helt konkrete prosjekter, og for 2019 har vi som mål å

 • Verne Markas siste eventyrskoger ved hjelp av artsjakter
 • Verne Tanumplatået
 • Gjennomføre Sammenhengende Villmark-prosjektet
 • Øke aktiviteten rundt vårt byøkologiske arbeid
 • Øke aktiviteten rundt faunaen i og rundt Oslofjorden
 • Starte en arbeidsgruppe for kulturlandskap
 • Utføre konkrete tiltak for å ivareta det biologiske mangfoldet i Oslo
 • Formidle kunnskapen vi sitter på, og spre naturglede og behovet for naturvern til befolkningen
 • Øke medlemstallet fra 8 000 til 10 000

For å hjelpe oss på veien kan du;

Bli Grønn Venn

Å være Grønn Venn koster kr 500,- per år, men det er anledning til å gi mer. Beløpet vil være fradragsberettiget på skatten dersom du ønsker det. Både medlemmer og andre kan bli Grønn Venn. Å være Grønn Venn gir ingen medlemsrettigheter i Naturvernforbundet, og er dermed en mulighet til å støtte vårt arbeid uavhengig av om du er medlem.

Som Grønn Venn vil du få et eksemplar av Markakalenderen. I tillegg vil du få vårt medlemsblad Grevlingen og vår månedlige informasjonsoppdatering NOAs ark. Begge tilsendt elektronisk for å begrense kostnadene. Både i Grevlingen og NOAs ark vil vi rapportere om arbeidet med å verne eventyrskogene. Du vil også få invitasjon til arrangementer og turer i Marka.

Om et års tid vil du få en e-post med forespørsel om å fortsette som Grønn Venn. Ønsker du ikke å fortsette, sender du bare informasjon om det.

Gi eller testamenter en gave
Du kan gi både skattefri- og testamentarisk gave. Gjør du det innen utgangen av desember vil du få igjen på skatten neste år. Når vi mottar din e-post eller brev/kort, vil vi sende deg betalingsinformasjon og informasjon om hvordan du går frem for å få skattefritak for beløpet du gir NOA.
Du kan ta kontakt med oss på noa@noa.no.

Støtte oss med din Grasrotandel
Hvis du spiller hos Norsk Tipping kan du velge en frivillig organisasjon som skal få en andel av det du spiller for. I 2010 mottok NOA ca 35.000 kr gjennom denne ordningen. Dette er penger som kommer svært godt med til NOAs arbeid for å ta vare på naturen. Støtt oss gjerne du også!Image
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/#search=970013555


Ved spørsmål ring NOA: 22 38 35 20

Nyheter

Hogst i Åmotåsen

Miljøsertifisering i skogen

Skognæringen er kritisert for å forbigå 86% av naturverdiene i skogen. Norsk tømmer er ikke bærekraftig før registreringen av naturverdier i skog utføres av habile aktører med biologisk bakgrunn.

For NOAs Fjordgruppe, Jørn Erik Bjørndalen

NOAs Fjordgruppe kommenterer Byrådserklæringen

Byrådet vil tilrettelegge for økt bruk av fjorden ved å anlegge flere badeplasser og muligheter for fjordbad. Få frigjort verdifulle arealer i Akershusstranda og på Vippetangen som nå opptas av cruisetrafikken, gå imot ny cruisepir på Filipstad. Ta vare på og styrke naturmangfoldet. Åpne byrommet for rekreasjon langs havnepromenaden. Ny havnepromenade på Grønlikaia. Gjøre Sukkerbiten til friområde. Bedre fasilitetene for toalett, fellesgriller og benker på øyene. Ruste opp Langøyene. Bedre tilrettelegging for padlig, roing og småbåter. Arbeide mot plastforurensing, opprydding av strender.

Snauflatehogst(1)

Tenk Skog

Globalt står vi overfor to store problemstillinger; endringer i klima og tap av biologisk mangfold. Mens Norge straffer Kongo med å inndra 400 millioner i årlig støtte for å hogge ned sin regnskog, har norsk skogsindustri med flatehogster underlagt seg ¾ av Norges skoger og erstattet de med ung plantasjeskog. Resultatet er at det i dag kun er 2,8% av de norske skogene som er eldre enn 160 år. Skognæringen sier vi må “tenke tre” og hogge mer for å nå klimamålet, men hvordan vil flere og større hogstflater påvirke skogens økosystem?

Viser fra 1 til 8 av totalt 249 artikler