Du er her:

Vil du gi en ekstra støtte til NOA?

NOA er en ideell organisasjon som i aller høyeste grad belager seg på frivillig innsats, og vi har alltid behov for litt ekstra støtte for å kunne gjennomføre prosjektene våre og å nå målene vi setter oss.

Støtten vi mottar vil gå til helt konkrete prosjekter, og for 2019 har vi som mål å

  • Verne Markas siste eventyrskoger ved hjelp av artsjakter
  • Verne Tanumplatået
  • Gjennomføre Sammenhengende Villmark-prosjektet
  • Øke aktiviteten rundt vårt byøkologiske arbeid
  • Øke aktiviteten rundt faunaen i og rundt Oslofjorden
  • Starte en arbeidsgruppe for kulturlandskap
  • Utføre konkrete tiltak for å ivareta det biologiske mangfoldet i Oslo
  • Formidle kunnskapen vi sitter på, og spre naturglede og behovet for naturvern til befolkningen
  • Øke medlemstallet fra 8 000 til 10 000

For å hjelpe oss på veien kan du:

 

Bli Grønn Venn
Å være Grønn Venn koster kr 500,- per år, men det er anledning til å gi mer. Beløpet vil være fradragsberettiget på skatten dersom du ønsker det. Både medlemmer og andre kan bli Grønn Venn. Å være Grønn Venn gir ingen medlemsrettigheter i Naturvernforbundet, og er dermed en mulighet til å støtte vårt arbeid uavhengig av om du er medlem.

Som Grønn Venn vil du få et eksemplar av Markakalenderen. I tillegg vil du få vårt medlemsblad Grevlingen og vår månedlige informasjonsoppdatering NOAs ark. Begge tilsendt elektronisk for å begrense kostnadene. Både i Grevlingen og NOAs ark vil vi rapportere om arbeidet med å verne eventyrskogene. Du vil også få invitasjon til arrangementer og turer i Marka.

 

Når vi mottar din e-post eller brev/kort, vil vi sende deg betalingsinformasjon og informasjon om hvordan du går frem for å få skattefritak for beløpet du gir NOA.

Om et års tid vil du få en e-post med forespørsel om å fortsette som Grønn Venn. Ønsker du ikke å fortsette, sender du bare informasjon om det.

 

Støtte oss med din Grasrotandel

Hvis du spiller hos Norsk Tipping kan du velge en frivillig organisasjon som skal få en andel av det du spiller for. I 2010 mottok NOA ca 35.000 kr gjennom denne ordningen. Dette er penger som kommer svært godt med til NOAs arbeid for å ta vare på naturen. Støtt oss gjerne du også!Image
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/#search=970013555


Ved spørsmål ring NOA: 22 38 35 20

Nyheter

Av Tina C. Laurendz

Debatten mellom Glommen Skog og Naturvernforbundets skogutvalg og NOA

Skogbruket er kritisert for å forbigå seks av syv verdifulle biologiske områder de er pålagt å ta hensyn til ved hogst, men i stede for å svare på kritikken og forklare hvordan dette er mulig, forsøker de å dra debatten over på klima ved å angripe Naturvernforbundet for å være ensidig opptatt av biologisk mangfold. I dagens "Kort Sagt" kan du lese Leder i Naturvernforbundets Skogutvalg Gjermund Andersen sitt svar på Glommen skogs Gudmund Nordtun sitt siste innlegg, og under får du en oversikt over hele debatten. Artikkelen oppdateres.

Bynaturensmiljo3-2
Folkemøte og demonstrasjon

Vern Husebyskogen!

Husebyskogen er truet gjennom bygging av et administrasjonsbygg for ny vannforsyning til Oslo. Bygget vil innebære at et stort sammenhengende naturområde fragmenteres og at mange arters leveområder svekkes.

Av Tina C. Laurendz & Gjermund Andersen

Grønnvasking på kollisjonskurs med biologisk mangfold

Skogbruket er en viktig næring for Norge og det grønne skiftet, men så lenge næringen selv har ansvaret for å registrere naturverdiene i skogen er den ikke bærekraftig nok til å kalles en klimasuksess.

Plastfri sommer
Av Tina C. Laurendz

Seks tips til en plastfri strand-sommer

Når sommervarmen inntar Norge blir trykket på badeplassene rundt hovedstaden stort. Vi er utrolig heldige med så kort vei til både sjø og skog, og flinke til å utnytte det. Nettopp derfor må vi også hjelpe til med å ivareta de fine rekreasjonsområdene våre!

Gaupesteinåsene (6)
Av Tina C. Laurendz

BioFokus med ny rapport:

"Skogbruket fanger bare opp 1/7 – altså 14 prosent – av skogsarealet uavhengige biologer avgrenser som særs viktig for bevaring av naturmangfoldet."

Viser fra 1 til 8 av totalt 246 artikler