Du er her:

Ta naturen gå i arv

Hva går pengene til?

Som medlem i Naturvernforbundet støtter du lokalt natur- og miljøvern i hele landet!

Naturvernforbundets store fortrinn i naturvernarbeidet ligger i et stort nettverk av frivillige i lokal- og fylkeslag. Inntektene bidrar til at de frivillige kan gjøre en aktiv innsats for natur, menneske og miljø.

Din støtte brukes der hvor behovet til enhver tid er størst. Naturvernforbundet jobber blant annet med å avdekke miljøsynder, informere om truede arter og viktige naturområder, kreve at myndigheter følger opp Norges klimaforpliktelser og fører en politikk som gjør det lettere for deg å leve miljøvennlig i hverdagen.

I perioden 2016 til 2017 jobber vi spesielt med tre områder:

  • Grønt skifte: Overgangen til et samfunn uten klimagassutslipp
  • Naturen, livsgrunnlaget vårt: stopp tapet av planter og dyr .
  • Miljøvennlig hverdag: bruke mindre, kaste mindre og reparere mer

 

Fordeling av medlemskontingent

Naturvernforbundet har rundt hundre lokal- og fylkeslag i hele landet. Deler av din medlemskontingent utbetales direkte til lokal- og fylkeslagene. Lagene disponerer selv medlemsstøtten slik de ønsker å bruke den i lokalt klima- og naturvernarbeid.

  • Du kan lese mer om hvordan vedtektene fordeler medlemskontingent her

 

Gaver og fastgiverstøtte

Gave- og fastgiverstøtte går til det langsiktige arbeidet for natur- og miljø. Dette er de midlene Naturvernforbundet har som vi kan bruke til å sette inn der det trengs, når det trengs.  

Det er Naturvernforbundets arbeidsprogram som bestemmer hvilke saker som skal prioriteres. Nytt arbeidsprogram lages hvert annet år og vedtas av organisasjonen.

  • Du kan lese mer om hvordan Naturvernforbundet er organisert her

 

 

Image

 

 

Naturvernforbundet er medlem av innsamlingskontrollen

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.05.2017