Du er her:

Meld inn hele familien

Ønsker du å gjøre endringer i medlemskapet ditt? Her kan du legge til flere medlemmer i husstanden.

Er du allerede familiemedlem koster det ingenting ekstra å legge til flere personer i medlemskapet, som barn og samboer. Barn under 15 år kan bli Miljøagenter dersom du krysser av for det. De vil da motta Miljøagentrapporten i posten.

Dersom du er vanlig medlem fra før, endrer vi medlemskapet ditt og sender giro for mellomlegget i kontingent. 

Er du ikke medlem i det hele tatt kan du benytte vårt innmeldingsskjema og melde inn hele familien der. 

Ja, jeg vil legge til husstandsmedlemmer til mitt familiemedlemskap


Familemedlemmer

 

Her kan du gjøre endringer i medlemskapet ditt, og melde barna inn i Miløagentene