Du er her:

Illustrasjon med to hus: ett grått med død natur og oljelakkasje og ett grønt og friskt

Foto: Vibeke Høie, Oljefri.no.

Oppvarming

Bytt ut oljefyren og fjern oljetanken

En parafinkamin vil i løpet av fyringssesongen slippe ut mer enn 3,3 tonn CO2. Dette tilsvarer de årlige utslippene fra 1,4 gjennomsnittlige personbiler. Fra 2020 er det derfor ikke lengre lovlig å fyre med fossil olje og parafin. Oljetanken utgjør en risiko, fordi oljelekkasjer er kostbare og ubehagelige for deg og ditt miljø.

Det er derfor gode grunner til å bytte ut oljefyren og fjerne oljetanken på en sikker måte! Hvis du samtidig installerer et godkjent fornybart alternativ, har du rett til økonomisk støtte fra ENOVA.

ImageVelg fornybar oppvarming til å erstatte oljefyren

Varmepumper, solfangere, fjernvarme, pelletskjel er noen alternativer. Hva som passer best i din bolig, beror på flere forhold. Les mer om dette på Oljefri.no.

 

ImageFjern tanken fra hagen

De fleste som har oljefyr, har en nedgravd oljetank utenfor huset. Hvis det blir en lekkasje, kan dette føre til store skader på hage og hus. I verste fall må huset rives. Natur og dyreliv kan påføres uopprettelig skade. 1 liter olje kan eksempelvis forurense over 100.000 liter grunnvann. Dette er eiers ansvar og kan føre til store erstatningskostnader.

De som skal fjerne oljetanken skal ha mest mulig informasjon om tanken, slik som:

  • Hvor er den plassert?
  • Hvor gammel er den?
  • Når var siste tilstandskontroll?
  • Hva er den laget av (stål, glassfiber, annet)?
  • Hvor stor er den?
  • Hvor er tilhørende kabler plassert?
  • Hvor mye fyringsolje og/eller parafin er det på den i dag?

Hvis du ikke har informasjonen, kan du kontakte tidligere eiere eller megleren som bistod i salg av huset. Om du likevel ikke klarer å framdrive informasjonen, så informer de som skal fjerne tanken godt om det du kan, f.eks. om andre nedgravde ledninger rundt huset.

ImageFinn et sertifisert saneringsfirma
Tanken skal fjernes av en sertifisert aktør. Dette kan du finne på oljefri.no. Hvis du ikke finner en sertifisert tilbyder i ditt område, ta kontakt med din kommune eller med Norsk Forening for Farlig Avfall. Tanken kan ha rustet og fått hull, da vil oljen renne ut når den heves. Det er derfor veldig viktig at tanken fjernes på en forsvarlig måte. Tanken tømmes og rengjøres FØR den fjernes og leveres til godkjent mottak.

ImageFjern tanken fra kjelleren
Innvendige kjellertanker må også demonteres av sertifiserte aktører. Tanken må i noen tilfeller skjæres i stykker for fjerning etter at den er tømt og renset. Etter flere år med påfylling av parafin/olje, kan kondensvann legge seg i bunnen og føre til rust. Finn kvalifiserte tilbydere på Oljefri.no.

ImageRapporter til kommunen
Etter at jobben er utført, skal kommunen rapporteres. De som har utført jobben pleier å sende bekreftelse på at tanken er fjernet og levert til godkjent mottak, men det er du som huseier som har det endelige ansvaret for at det blir gjort.

Gratulerer, du er oljefri!

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.03.2017