Du er her:

Naturvernforbundets styrende organer

Naturvernforbundets øverste organer er henholdsvis landsmøtet, landsstyret og sentralstyret. Landsmøtet, som finner sted annenhvert år, er det øverste besluttende organ. Her bestemmes organisasjonens arbeidsprogram og prinsipprogram, og det velges representanter til sentralstyret.

Landsmøtet avholdes annenhvert år.  Alle lokallag kan stille med en delegat. Fylkeslagene har i tillegg et antall delegater beregnet ut fra fylkeslagets medlemstall.

Landsmøtet behandler Naturvernforbundets viktigste styringsdokumenter som vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram. Forslag til vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram behandles i lokal- og fylkeslag i forkant av landsmøtet, slik at medlemmene har en reell mulighet til å påvirke Naturvernforbundets politikk. Landsstyret og sentralstyret velges av landsmøtet.

Landsstyret består av sentralstyret, en representant fra hvert fylkeslag, to representanter fra Natur og Ungdom, en representant fra Miljøagentene, en representant fra Regnskogsfondet samt en representant fra de ansatte. Generalsekretæren deltar også. Se bildeoversikt lenger nede på siden.

Landsstyret møtes fire ganger i året. Det er det viktigste politiske organet mellom landsmøtene, og den viktigste møteplassen mellom fylkeslagene og sekretariatet. Landsstyret vedtar budsjett og tar beslutninger i prinsipielt viktige saker.

Sentralstyret består av leder og nestleder i landsstyret, fire øvrige medlemmer, en representant fra Natur og Ungdom og en representant fra de ansatte samt generalsekretæren. Sentralstyret har ansvar for Naturvernforbundets drift, herunder forbundets sekretariat og dets virksomhet. Det følger opp de politiske retningslinjer fastsatt av landsmøtet og landsstyret.
 

Sentralstyret 2018-2020

 

Leder: Silje Ask Lundberg

 

Nestleder: Øyvind Johnsen

 

Styremedlem: Wenche Skorge

 

Styremedlem: Arnstein Vestre

 

 

     
   
Styremedlem: Kari Merete Andersen   Styremedlem Bernt Bull  

 

 
Styremedlem og representant for Natur og Ungdom: Therese Hugstmyr Woie   Varamedlem for Natur og Ungdom: Jørgen Næss Karlsen  
   
1. varamedlem: Pernille Hansen   2. varamedlem: Kjell Derås  
       
       

 

Landsstyret 2018-2020

 

Agder:

 
Jorunn Årstøl Stålsett Vara: Harald Røed

Buskerud:

 
 
Anne Foss Vara Martin Lindal

Finnmark:

 
 Annie Henriksen  Vara: Gunnar Reinholdtsen

Hedmark:

 
 
Thomas Cottis  Vara: Stein Bie

Hordaland:

 
Tina Sugunthi Felicien Vara: Knut Espelid

Møre og Romsdal:

 Øystein Solevåg  Vara: Grete Lene Serikstad

Nordland:

 
 
 Bjørn Økern  Vara: Mathea Born

Nord-Trøndelag:

 
 
Ellen Andersson   Vara: Gunnar Gustad

Oppland:

 
   
Kjetil Bjørklund Vara: Kristine Heistad

Oslo og Akershus:

 
 
Gert-Fredrik Malt Vara: Sidsel Selvik

Rogaland:

 
 
 Randi Storhaug Vara: Kjetil Lønne Nilsen

Sogn og Fjordane:

 
 
Anne-Line Thingnes Førsund  Vara: John Anders Stavang

Sør-Trøndelag:

 
 
Magne Vågsland  Vara: Ingerid Angell-Petersen

Telemark:

 

 
Saskia Wanders  Vara: Torfinn Sanden

Troms:

 
     
Anne-Lise Mortensen Vara: Per Inge Guneriussen

Vestfold:

 
 
 Ann Norderhaug Vara: Pernille Grung

Østfold:

 
 
Håkon Borch  Vara: Trine Strømme

Natur og Ungdom:

 
 Therese Hugstmyr Woie Vara Jørgen Næss Karlsen

Åsa Braut Bache

Vara Mia Cathryn Haugen Chamberlain

Miljøagentene:

 
 
 Are Shaw Waage  

Ansattes representanter:

 
 

Arnodd Håpnes

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.06.2020