Du er her:

Naturvernforbundets styrende organer

Naturvernforbundets øverste organer er henholdsvis landsmøtet, landsstyret og sentralstyret. Landsmøtet, som finner sted annenhvert år, er det øverste besluttende organ. Her bestemmes organisasjonens arbeidsprogram og prinsipprogram, og det velges representanter til sentralstyret.

Landsmøtet avholdes annenhvert år.  Alle lokallag kan stille med en delegat. Fylkeslagene har i tillegg et antall delegater beregnet ut fra fylkeslagets medlemstall.

Landsmøtet behandler Naturvernforbundets viktigste styringsdokumenter som vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram. Forslag til vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram behandles i lokal- og fylkeslag i forkant av landsmøtet, slik at medlemmene har en reell mulighet til å påvirke Naturvernforbundets politikk. Landsstyret og sentralstyret velges av landsmøtet.

Landsstyret består av sentralstyret, en representant fra hvert fylkeslag, to representanter fra Natur og Ungdom, en representant fra Miljøagentene, en representant fra Regnskogsfondet samt en representant fra de ansatte. Generalsekretæren deltar også. Se bildeoversikt lenger nede på siden.

Landsstyret møtes fire ganger i året. Det er det viktigste politiske organet mellom landsmøtene, og den viktigste møteplassen mellom fylkeslagene og sekretariatet. Landsstyret vedtar budsjett og tar beslutninger i prinsipielt viktige saker.

Sentralstyret består av leder og nestleder i landsstyret, fire øvrige medlemmer, en representant fra Natur og Ungdom og en representant fra de ansatte samt generalsekretæren. Sentralstyret har ansvar for Naturvernforbundets drift, herunder forbundets sekretariat og dets virksomhet. Det følger opp de politiske retningslinjer fastsatt av landsmøtet og landsstyret.
 

Sentralstyret 2015-2018

       

 

Leder Silje Ask Lundberg                                
Biografi og høyoppløselige bilder

Nestleder Øyvind Johnsen

Biografi 

Sentralstyremedlem Kjell Derås Sentralstyremedlem Synnøve Kvamme
Sentralstyremedlem Gunnar Reinholdtsen Sentralstyremedlem Ingeborg Gjærum

Sentralstyremedlem og Natur og              Vara Natur og Ungdom Torgeir Vestre
Ungdoms representant Gaute Eiterjord 

 
1. varamedlem Bernt Bull 2. varamedlem Hilde Charlotte Solheim
 
3. varamedlem Ellen Munden Paalgard  

Landsstyret 2015-2018

Aust-Agder:

 
 
Jorunn Årstøl Stålsett Vara Mirell Kirchner

Buskerud:

 
Wenche Johansen  Vara Roar Carlsen

Finnmark:

 
 Annie Henriksen  Vara Leif Wasskog

Hedmark:

 
Thomas Cottis  Vara Jenny Gulbrandsen

Hordaland:

 
Siri Vatsø Haugum Vara Eirik Hordnes

Møre og Romsdal:

 Øystein Solevåg  Vara Gunn N. Morstøl

Nordland:

 
 
 Erling Solvang  Vara Camilla Dærga Bjugn

Nord-Trøndelag:

 
 
Ellen Andersson   Vara Gunnar Gustad

Oppland:

 
 
Paul Lindviksmoen Vara Monica Rønning

Oslo og Akershus:

 
 
Gert-Fredrik Malt Vara Ingrid Aalstad

Rogaland:

 
  Anne Elisabeth Carlsen Vara Per Terje Håland

Sogn og Fjordane:

 
Ove Eliassen  Vara Marit Vøien Nes

Sør-Trøndelag:

 
 
Steinar Nygaard  Vara Merete Andersen

Telemark:

 

Tormod Svartdal

Vara Sigrid Dahl

Troms:

 
Anton Hauan Vara Therese Hugstmyr Woie

Vest-Agder:

 
 
Peder Johan Pedersen  Vara Julie Nilsen

Vestfold:

 
 
 Ann Norderhaug Vara

Østfold:

 
 
Trine Strømme  Vara Ragnar Johnsen

Natur og Ungdom:

 
 Gaute Eiterjord Vara Torgeir Vestre

Therese Hugstmyr Woie

Vara Nora Kok

Miljøagentene:

 
 
 Ane Marte Rognskog  

Ansattes representanter:

 

Johanne Sæther Houge

Vara Helga Lerkelund