Du er her:

Naturvernforbundets styrende organer

Naturvernforbundets øverste organer er henholdsvis landsmøtet, landsstyret og sentralstyret. Landsmøtet, som finner sted annenhvert år, er det øverste besluttende organ. Her bestemmes organisasjonens arbeidsprogram og prinsipprogram, og det velges representanter til sentralstyret.

Landsmøtet avholdes annenhvert år.  Alle lokallag kan stille med en delegat. Fylkeslagene har i tillegg et antall delegater beregnet ut fra fylkeslagets medlemstall.

Landsmøtet behandler Naturvernforbundets viktigste styringsdokumenter som vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram. Forslag til vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram behandles i lokal- og fylkeslag i forkant av landsmøtet, slik at medlemmene har en reell mulighet til å påvirke Naturvernforbundets politikk. Landsstyret og sentralstyret velges av landsmøtet.

Landsstyret består av sentralstyret, en representant fra hvert fylkeslag, to representanter fra Natur og Ungdom, en representant fra Miljøagentene, en representant fra Regnskogsfondet samt en representant fra de ansatte. Generalsekretæren deltar også. Se bildeoversikt lenger nede på siden.

Landsstyret møtes fire ganger i året. Det er det viktigste politiske organet mellom landsmøtene, og den viktigste møteplassen mellom fylkeslagene og sekretariatet. Landsstyret vedtar budsjett og tar beslutninger i prinsipielt viktige saker.

Sentralstyret består av leder og nestleder i landsstyret, fire øvrige medlemmer, en representant fra Natur og Ungdom og en representant fra de ansatte samt generalsekretæren. Sentralstyret har ansvar for Naturvernforbundets drift, herunder forbundets sekretariat og dets virksomhet. Det følger opp de politiske retningslinjer fastsatt av landsmøtet og landsstyret.

Eventuelle varslingssaker og brudd på Naturvernforbundets etiske retningslinjer kan meldes til Naturvernforbundets etiske utvalg.

Sentralstyret 2022-2024

Naturvernforbundets sentralstyre 2022-24. Fra venstre: Øyvind Johnsen, Gina Gylver, Gaute Rolv Dahl, Kjell Derås, Pernille Bonnevie Hansen, Katharina Karlsen Hessen, Randi Storhaug, Lasse E. Bjørn, Ingebjørg Marie Thorkildsen og Truls Gulowsen. Ikke til stede: Hilde M. Gaebpien Danielsen og Kaja Marie Nyland.
Naturvernforbundets sentralstyre 2022-24. Fra venstre: Øyvind Johnsen, Gina Gylver, Gaute Rolv Dahl, Kjell Derås, Pernille Bonnevie Hansen, Katharina Karlsen Hessen, Randi Storhaug, Lasse Eriksen Bjørn, Ingebjørg Marie Thorkildsen og Truls Gulowsen. Ikke til stede: Hilde M. Gaebpien Danielsen og Kaja Marie Nyland.
(Alle foto: Jenny Marie Sveen)

 

Leder: Truls Gulowsen

Nestleder: Pernille Bonnevie Hansen

Nestleder: Randi Storhaug

 


Styremedlem:
Kjell M. Derås

Styremedlem:
Katharina Karlsen Hessen

Styremedlem:
Lasse Eriksen Bjørn

1. varamedlem:
Ingebjørg Marie Thorkildsen
2. varamedlem:
Hilde M. Gaebpien Danielsen

3. varamedlem:
Øyvind Johnsen

4. varamedlem:
Gaute Rolv Dahl
 

Styremedlem (Natur og Ungdom):
Gina Gylver

Vara (Natur og Ungdom):
Kaja Marie Nyland

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsstyret 2022-2024

 

Agder:

 
   
Rune Sævre Vara: Yvonne Kerlefsen

Buskerud:

 
 
Anne Foss Vara: Martin Lindal

Finnmark:

 
 
Leif Gøran Wasskog  Vara: Annie Leonore Henriksen

Hordaland:

 
 
Knut Espelid  Vara: Tone Salomonsen

Innlandet:

 
 
Thomas Cottis Vara: Kjetil Bjørklund

Møre og Romsdal:

   
Japke Stobbe  Vara: Louise Thoresen

Nordland:

 
   
Dag Johansen  Vara: Kaja Langvik-Hansen

Trøndelag:

 
   
Magne Vågsland   Vara: Alette Sandvik

Oslo og Akershus:

 
   
Espen Ulvin Vara: Karin irene Olsen

Rogaland:

 
   
Wenche Skorge Vara: 

Sogn og Fjordane:

 
 
Anne-Line Thingnes Førsund  Vara: Jon Anders Stavang

Telemark:

 

 
Saskia Wanders  Vara: Torfinn Sanden

Troms:

 
       
Jon-Arne Jørstad Vara: Berit Ballari

Vestfold:

 
 
Ann Norderhaug Vara: Espen Backe

Østfold:

 
 
Håkon Borch  Vara: Ragnar Johnsen

Natur og Ungdom:

 
 
Gina Gylver Vara: Kaja Marie Nyland

Morten Hansen

Vara: Gytis Blazevicius

Miljøagentene:

 
   
Signe Lindbråten Vara: Sina Øversveen

Ansattes representanter:

 
 

Ingegjerd Meyer

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.06.2022