Du er her:

Naturvernforbundets styrende organer

Naturvernforbundets øverste organer er henholdsvis landsmøtet, landsstyret og sentralstyret. Landsmøtet, som finner sted annenhvert år, er det øverste besluttende organ. Her bestemmes organisasjonens arbeidsprogram og prinsipprogram, og det velges representanter til sentralstyret.

Landsmøtet avholdes annenhvert år.  Alle lokallag kan stille med en delegat. Fylkeslagene har i tillegg et antall delegater beregnet ut fra fylkeslagets medlemstall.

Landsmøtet behandler Naturvernforbundets viktigste styringsdokumenter som vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram. Forslag til vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram behandles i lokal- og fylkeslag i forkant av landsmøtet, slik at medlemmene har en reell mulighet til å påvirke Naturvernforbundets politikk. Landsstyret og sentralstyret velges av landsmøtet.

Landsstyret består av sentralstyret, en representant fra hvert fylkeslag, to representanter fra Natur og Ungdom, en representant fra Miljøagentene, en representant fra Regnskogsfondet samt en representant fra de ansatte. Generalsekretæren deltar også. Se bildeoversikt lenger nede på siden.

Landsstyret møtes fire ganger i året. Det er det viktigste politiske organet mellom landsmøtene, og den viktigste møteplassen mellom fylkeslagene og sekretariatet. Landsstyret vedtar budsjett og tar beslutninger i prinsipielt viktige saker.

Sentralstyret består av leder og nestleder i landsstyret, fire øvrige medlemmer, en representant fra Natur og Ungdom og en representant fra de ansatte samt generalsekretæren. Sentralstyret har ansvar for Naturvernforbundets drift, herunder forbundets sekretariat og dets virksomhet. Det følger opp de politiske retningslinjer fastsatt av landsmøtet og landsstyret.
 

Sentralstyret 2021-2022

 

Leder: Truls Gulowsen

Nestleder: Pernille Hansen

Nestleder: Synnøve Kvamme

 

Styremedlem: Øyvind Johnsen

 

Styremedlem: Kjell M. Derås

 
     
Styremedlem: Kari Merete Andersen      

 

 
Styremedlem og representant for Natur og Ungdom: Therese Hugstmyr Woie   Varamedlem for Natur og Ungdom: Lea Justine Nesheim  
       
1. varamedlem: Ingebjørg Marie Thorkildsen   2. varamedlem: Nasir Ahmed  
3. varamedlem: Nyonga R. Amundsen   4. varamedlem: Gaute Rolv Dahl  
       

 

Landsstyret 2018-2020

 

Agder:

 
   
Rune Sævre Vara: Yvonne Kerlefsen

Buskerud:

 
 
Anne Foss Vara: Martin Lindal

Finnmark:

 
 
 Annie Henriksen  Vara: Leif Gøran Wasskog

Hedmark:

 
 
Thomas Cottis  Vara: Stephan Viehmann

Hordaland:

 
 
Knut Espelid Vara: Tone Salomonsen

Møre og Romsdal:

 
 Japke Stobbe  Vara: Øystein Solevåg

Nordland:

 
   
 Dag Johansen  Vara: June Grønseth

Trøndelag:

 
 
Magne Vågsland   Vara: Ellen Andersson

Oppland:

 
   
Heidi Kristoffersen Vara: Kjetil Bjørklund

Oslo og Akershus:

 
 
Gert-Fredrik Malt Vara: Karin irene Olsen

Rogaland:

 
 
 Randi Storhaug Vara: Kjetil Lønne Nilsen

Sogn og Fjordane:

 
 
Anne-Line Thingnes Førsund  Vara: John Anders Stavang
   
   
   

Telemark:

 

 
Saskia Wanders  Vara: Torfinn Sanden

Troms:

 
     
Anne-Lise Mortensen Vara: Per Inge Guneriussen

Vestfold:

 
 
 Ann Norderhaug Vara: Espen Backe

Østfold:

 
 
Håkon Borch  Vara: Alice Snorradottir

Natur og Ungdom:

 
 Therese Hugstmyr Woie Vara Lea Justine Nesheim
 

Sandra Butoyi

Vara Morten Hansen

Miljøagentene:

 
   
 Sonja Silvana Lubiana  

Ansattes representanter:

 
 

Ingegjerd Meyer

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.08.2021