Du er her:

  • Telemark

Nyheter

Uttalelse fra årsmøtet i NVT 2007: Senk klimagassutslippene nå, ikke i 2020!

Uttalelse fra årsmøtet i NVT 2007: Senk klimagassutslippene nå, ikke i 2020!

19.03.2007:

Årnes 15.03.07Årsmøtet i Naturvernforbundet i Telemark (NVT) krever at klimadebatten nå konsentreres om hvilke konkrete tiltak som må gjøres i Norge for å få ned utslippene av karbondioksid og andre klimagasser. Hittil har Stortingspolitikerne og andre kranglet om hvem som er flinkest til å redusere utslippene i 2020 og senere, mens den mer ubehagelige debatten om hva som må gjøres i dag, forties.

Uttalelse fra årsmøtet i NVT 2007: Legg om samferdselspolitikken!

19.03.2007:

Årnes 15.03.07Årsmøtet i Naturvernforbundet i Telemark (NVT) krever at samferdselspolitikken lokalt, regionalt og nasjonalt legges om. Naturvernforbundets syn er at dagens samferdselspolitikk er på kollisjonskurs med overordnede mål i samfunnet. De internasjonale forpliktelser Norge har påtatt seg i klimapolitikken må også få gjennomslag i samferdselspolitikken. I dag står veitrafikken for ca 23 % av Norges klimagassutslipp. Skips- og flytrafikken gir også utslipp som tydelig synes i regnskapet. Trafikken har øket sterkt i de senere år, selv etter at konsekvensene av klimagassutslippene ble allment kjent. Transportsektoren kan derfor ikke regne med å ha hevd på sine utslipp, og tiltak må settes inn for å begrense utslippene.

Miljøagentene i Grenland har sykkelmekkedag på Menstad 14.april

Miljøagentene i Grenland har sykkelmekkedag på Menstad 14.april

08.03.2007:

Lørdag 14.april l 12 er det igjen tid for vår tradisjonelle sykkelmekkedag! Ta med deg sykkel, bøtte og klut og gjør sykkelen vårklar sammen med andre miljøagenter! Det skal også være med minst en voksen - ta vårpussen på hele familiens sykler! Etterpå blir det tid til en matbit og årsmøte for de voksne, ta med niste og termos

Viser fra 13 til 16 av totalt 36 artikler