Du er her:

  • Telemark

Nyheter

Bygging av landbruksveg Skeie - Åto, Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde

20.12.2006:

03.10.06 Vi viser til korrespondanse som vi har fått kopi av, senest Fylkesmannens brev av 22. august 2006. Basert på mottatt dokumentasjon gis det i dette brevet en generell tillatelse til å ruste opp veien slik det er søkt om fra grunneierne i området. Naturvernforbundet i Telemark ser med stor bekymring på at det her gis anledning til inngrep i landskapsvernområdet. Det finnes alternativer til veien som ikke er utredet. Blant annet kan man lette atkomsten til vannet og således benytte vannet for transport framfor landjorda.

Arbeidsprogram

12.09.2006:

Arbeidsprogrammet vedtas hvert år av årsmøtet. Arbeidsprogrammet sier noe om hva Naturvernforbundet i Telemark vil prioritere av saksfelt og arbeidsoppgaver i året som kommer. Programmet deles i to, en organisatorisk del og en faglig del. Den organisatoriske delen forteller noe om prioriteringene innenfor lokallagsarbeidet, oppfølgingen av medlemmer og praktiske forhold. Den faglige delen forteller mer om hva Naturvernforbundet i Telemark prioriterer av rene miljø- og natursaker, og kan nesten leses som et prinsipprogram.

Viser fra 21 til 24 av totalt 36 artikler