Du er her:

  • Telemark

Nyheter

Bygging av landbruksveg Skeie - Åto, Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde

20.12.2006:

03.10.06 Vi viser til korrespondanse som vi har fått kopi av, senest Fylkesmannens brev av 22. august 2006. Basert på mottatt dokumentasjon gis det i dette brevet en generell tillatelse til å ruste opp veien slik det er søkt om fra grunneierne i området. Naturvernforbundet i Telemark ser med stor bekymring på at det her gis anledning til inngrep i landskapsvernområdet. Det finnes alternativer til veien som ikke er utredet. Blant annet kan man lette atkomsten til vannet og således benytte vannet for transport framfor landjorda.

Klage på byggesak: barnehage på Flåtten, Porsgrunn kommune

20.12.2006:

14.12.06 Område P3 innenfor godkjent reguleringsplan "Raskenlundvegen II" vedatt 23/11 1968 I forbindelse med vedtak i Porsgrunn kommunes bystyre juni 2006 ble det bestemt å bygge Porsgrunns hittil største barnehage på Flåtten i Porsgrunn kommune. Området P3 (se kart vedlegg 1) som nå skal realiseres, var avsatt til formål institusjon/barnehage (se bestemmelser i vedlegg 2).

Uttalelser og høringssvar

Uttalelser og høringssvar

15.12.2006:

Det har vært mange saker for Naturvernforbundet i Telemark i året som har gått. Over hele fylket arbeides det på spreng med nye hytteplaner og nedbygging av naturarven, og vi i Naturvernforbundet gjør vårt beste for å fungere som en motvekt til denne utviklingen. I tillegg til utbyggingssaker finner vi andre miljøspørsmål som også opptar Naturvernforbundet. Her finner du en liste over de uttalelsene vi har kommet med det siste året.

Viser fra 33 til 36 av totalt 72 artikler