Du er her:

  • Telemark

Nyheter

Bekk_Fyresdal

Skal alle bekker i Telemark brukes til kraftproduksjon?

Naturvernforbundet i Telemark har det siste året behandlet en rekke saker hvor lokale aktører i fylket ønsker å bygge kraftverk i mindre bekker og elver. Begrunnelsen for ønsket er gjerne å skape lokal aktivitet og arbeidsplasser, i tillegg til å produsere "grønn" energi. Dette høres i første omgang fornuftig ut, men vi stiller oss spørsmålet om hvor dette skal ende. Skal hver eneste bekk som ønskes brukt til kraftproduksjon legges i rør?

Kollektiv_grenland

Flere veger eller bedre kollektivtilbud i Grenland?

03.11.2010 | Sist oppdatert: 03.11.2010

Sterke krefter i Grenland arbeider for omfattende utbygging av nye veger, som vil resultere i mange flere biler og økt klimagassutslipp. Hvis du heller ønsker flere og raskere busser, må vi bli så mange at vi får politikerne over på vår side. Vegvesenets konseptplanutredning for Grenland beskriver ulike alternativer for det framtidige trafikksystemet. Utredningen ligger nå ute på høring, og du har nå mulighet for påvirke hva Naturvernforbundet skal mene om saken.

Okomat

Miljøvennlig hverdag - kortreist mat

03.11.2010 | Sist oppdatert: 03.11.2010

Vi kan alle daglig gjøre mer for klimasaka når vi velger hvilke matvarer vi kjøper. Hva inneholder maten? Hvor er den produsert? Hvor mye ressurser og energi er brukt i framstilling, innpakning og transport? Hva med økologisk mat? Hvor mye avfall blir det etter maten vi kjøper? Vi må reflektere og deretter handle riktig. Naturvernforbundet i Grenland inviterer alle til informasjon og diskusjon om dette på Mule Varde onsdag 17. november kl 1830. Festivalleder for Mersmak i Skien, Ellen Dagsrud, innleder til diskusjon.

Nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag

26.10.2007:

Naturvernforbundet i Telemark har sendt en uttalelse til Direktoratet for Naturforvaltning angående nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag. NV i Telemark er godt fornøyd med DNs forslag til en rekke instramminger i forhold til gjelden lovverk. Som konkrete forslag har vi uttalt at: Ervsløyve og leiekjøring bør kunne dekke transportbehovet. Behandling av søknader om kjøreløyve må gjøres mere åpen slik at løyvetildelig kan påklages. Rekreasjonsløyper avvikles, all erfaring viser at dette bl.a gir økt villmannskjøring. Les uttalelsen her.

Viser fra 5 til 8 av totalt 34 artikler