Du er her:

  • Telemark

Nyheter

Ny 420 kV kraftledning gjennom Grenland

Ny 420 kV kraftledning gjennom Grenland

20.04.2010:

Naturvernforbundet i Grenland krever at ny ledning så langt som mulig må føres parallelt med eksisterende høyspentledninger. Dette er til mindre fare for fuglene enn om ledningene føres noen kilometer fra hverandre. De visuelle ulempene er også mindre med parallellføring enn med adskilte ledninger. Videre at så mye som mulig av de eksisterende høyspentledningene saneres, som følge av den nye ledningen.

Persontrafikken på Bratsbergbanen må videreføres

Persontrafikken på Bratsbergbanen må videreføres

20.04.2010:

Naturvernforbundet i Grenland ber Samferdselsdepartementet og Telemark fylkeskommune om straks å inngå en intensjonsavtale om fortsatt persontog på Bratsbergbanen, og at opplegget skal profesjonaliseres. Partene må forplikte seg til å finne en robust finasieringsmodell for å unngå stadige nedleggingstrusler.

Hvorfor er det så lite torsk og hummer?

Hvorfor er det så lite torsk og hummer?

03.02.2009:

Det er en kjent sak at det er lite fisk og hummer i Ytre Oslofjord. Både profesjonelle fiskere og fritidsfiskere får merke følgene av den sviktende fiskeriforvaltningen i Sør-Norge. Naturvernforbundet kommer nå med forslag til åtte krisetiltak.

Drivstoff bør koste 20 kroner literen! Naturvernforbundet i Telemark, ved leder Tormod Svartdal, ku

30.05.2008:

Norge har forpliktet seg til store CO2-kutt,de fleste av kuttene må tas i Norge. Det enkleste ville være å kutte i oljeproduksjonen. Selve utvinningen av olje på norsk sokkel står bak en fjerdedel av utslippene våre, men der tør ikke Regjeringen å kutte. Det nest enkleste er nemlig å redusere biltrafikken, som også står for en fjerdedel av utslippene våre. Transportøkonomisk Institutt har regnet ut at om folk skal kjøre mindre må prisene økes mer. Følg linken og les Tormod Svartdals uttalelse i Varden og debatten som raser i kjølvannet av den. http://www.varden.no/article/20080528/NYHET/145006524

Viser fra 9 til 12 av totalt 72 artikler