Du er her:

  • Telemark

Nyheter

Avgjørelsen i hyttebyggings saken på Flekkeråsen, Svanstul, utsatt

Avgjørelsen i hyttebyggings saken på Flekkeråsen, Svanstul, utsatt

28.09.2007:

30 august bestemte bystyret i Skien for å utsette saken om hyttebyggingen på Flekkeråsen. Saken skal opp til behandling innen desember 2007. Løvenskiold truer bl.a. med å trekke seg fra den frivillige verneplanen av 26.000 mål i Sauheradfjella. Han tenker også på å begrense menigmanns tilgang til Svanstul om ikke planene om utbygging vedtas.

Høring om reguleringsplan for Grimåsområdet i Grunningsdalen, Seljord

28.09.2007:

Naturvernforbundet i Telemark har sendt sin uttalelse til reguleringsplan for Grimåsområdet i Grunnigsdalen, Seljord. Planen er på bygging av ca 400 nye hytter, 900 leiligheter, hotell, skitrekk, badeland med mere. Les uttalelsen her. Naturvernforbundet i Telemark har sendt sin uttalelse om Nape Kraftverk, du finner den her

Uttalelse fra årsmøtet i NVT 2007: Senk klimagassutslippene nå, ikke i 2020!

Uttalelse fra årsmøtet i NVT 2007: Senk klimagassutslippene nå, ikke i 2020!

19.03.2007:

Årnes 15.03.07Årsmøtet i Naturvernforbundet i Telemark (NVT) krever at klimadebatten nå konsentreres om hvilke konkrete tiltak som må gjøres i Norge for å få ned utslippene av karbondioksid og andre klimagasser. Hittil har Stortingspolitikerne og andre kranglet om hvem som er flinkest til å redusere utslippene i 2020 og senere, mens den mer ubehagelige debatten om hva som må gjøres i dag, forties.

Uttalelse fra årsmøtet i NVT 2007: Legg om samferdselspolitikken!

19.03.2007:

Årnes 15.03.07Årsmøtet i Naturvernforbundet i Telemark (NVT) krever at samferdselspolitikken lokalt, regionalt og nasjonalt legges om. Naturvernforbundets syn er at dagens samferdselspolitikk er på kollisjonskurs med overordnede mål i samfunnet. De internasjonale forpliktelser Norge har påtatt seg i klimapolitikken må også få gjennomslag i samferdselspolitikken. I dag står veitrafikken for ca 23 % av Norges klimagassutslipp. Skips- og flytrafikken gir også utslipp som tydelig synes i regnskapet. Trafikken har øket sterkt i de senere år, selv etter at konsekvensene av klimagassutslippene ble allment kjent. Transportsektoren kan derfor ikke regne med å ha hevd på sine utslipp, og tiltak må settes inn for å begrense utslippene.

Viser fra 9 til 12 av totalt 34 artikler