Nå kan DU stemme frem det partiet som sterkest vil forsvare naturmangfoldet

Bybanen vi ønsker oss vil flertallet ha…

anne

Naturvernforbundet har stilt alle partienes lokallag i Skien, Porsgrunn og Bamble 10 spørsmål. Og slik ble resultatet: (spørsmålene ligger vedlagt)

De fleste svarene kom fra Bamble kommune. Var svarene i tråd med hva vi i mener i Naturvernforbundet ? 

Vi tolker mangelen på svar som manglende interesse for naturvern… Men vi har sjekket programmene, når vi har kommentert under. Av de som har svart, skiller svarene seg på spørsmålet om :

På spørsmål 1 og 2 om nedbygging av jorder og naturmangfold sier alle unntatt Høyre at naturen må prioriteres. Historien viser noe annet. Vi vil følge med..

Vindkraft: Alle unntatt SV er klart imot vindturbiner i våre kommuner. SV mener det må vurderes. Men AP, H, SP, SV og KrF mener alle at vindkraft på land må vurderes generelt.

Strandsonen: De som klart vil sloss mot bygging i strandsonen og samtidig vil fjerne alt som er ulovlig bygd, er SV og KrF, mens SP, MDG og Rødt vil prioritere bevaring av strandsonen.

Bybane: FRP vil ikke ha, Venstre og SP mener det koster mye, mens resten sier seg klart FOR bybane!