Du er her:

Naturvernforbundet i Grenland

Naturvernforbundet i Grenland har åpne møter om lag en gang i måneden, og engasjerer seg i saker innen samferdsel, områdevern, biologisk mangfold og forurensing i Grenlandsområdet.

Styret i 2019-2020 består av følgende medlemmer:

Leder: Torstein Fjeld, fjeldt@online.no

Kasserer: Anne Mjelva, a-mjelva@online.no

Styremedlem: John Øivind Selmer, john.oivind.selmer@ineos.com

Styremedlem: Sissel Solberg, sissel.solberg@gmail.com

Styremedlem: Charlotte Oland

Varamedlemmer:

Saskia Wanders

Leif Stige, leif.stige@sf-nett. no

Mads Preben Jenssen

 

Nyheter