Du er her:

Nyheter

DSC_0006

Bunestoppen har masse verdifull natur - det skal vi ta vare på!

Bunestoppen er det største natur - og rekreasjonsområdet sentralt på Stathelle. Det ligger som en grønn lunge mellom flere store boligfelt og alle skolene, og er et viktig friareal for store deler av Stathelles befolkning. #Bunestoppen er et friområde som er lett tilgjengelig til fots for flertallet av beboerne sentralt på Stathelle. Her har det politiske flertall i Bamble vedtatt utbyggin

Uttalelse vedrørende Detaljregulering Frier – Tråk Vest for Fv353

Vi er skeptiske til omregulering av LNF områder generelt. Vi forutsetter at en i planarbeidet utreder ulike naturtyper, og mulige rødlistearter i området. Vi ser det som svært uheldig at en allerede før planarbeidet er gjort og før konsekvensutredninger er utført, beskriver intensjonen med planarbeidet allerede i annonsen : Intensjonen er å etablere en batterifabrikk

E134

Ny firefelts E18. Utslippsfri trafikk?

Ny firefelts E18 fra Bamble til Tvedestrand representerer et enormt sløseri med offentlige og private midler. Konsekvensen er store klimagassutslipp, både i anleggsperioden og når motorveien står ferdig. El-bilen er på ingen måte utslippsfri som mange lurer oss til å tro, utslippene skjer bare på andre steder. Nye Veier og våre myndigheter gjør akkurat det motsatte av hva Paris-avtalen og FN ber oss å gjøre dersom vi skal unngå katastrofale inngrep i natur og artsmangfold og ødeleggende global oppvarming i slutten av dette århundret.

Mikroplast2

Miljødirektoratet har lagt ut nytt Forslag til forskrift om utsortering av bioavfall og plastavfall

Miljødirektoratet sier: "Vi forventer at kravene vil medføre at andelen plastavfall fra husholdningsavfall og lignende næringsavfall som materialgjenvinnes øker fra 23 prosent i 2016 til 52 prosent i 2035. For bioavfall har vi beregnet at materialgjenvinningen vil øke fra 47 prosent i dag til 71 prosent i 2035. Samlet vil dette kunne øke materialgjenvinningen av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet fra 38 prosent i 2016 til 45 prosent i 2035". Dette er jo gledelige nyheter. Vi har lest forslaget og er positive. Men har likevel en kommentar:

Grønne plastbiter

NVG vil fjerne de grønne avfallsposene for mat, de brytes ikke ned og skaper stor plastforsøpling

Henvendelse til formannskap- og bystyrerepresentanter i Porsgrunn om avfallssorteringen for privathusholdninger i Grenland Deres avgjørelse i renovasjons-ordningen i Grenland er viktig for miljøet!. Naturvernforbundet i Grenland oppfordrer politikerne til å vedta å gå inn for egen dunk til matavfall, månedlig avhenting av plast, og dermed en avvikling av optisk sortering av avfallet, slik Renovasjon i Grenland foreslår.

Viser fra 1 til 8 av totalt 19 artikler