Du er her:

Nyheter

Strand

NVG mener forslag til lovendring vil gi mer bygging i strandsonen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt en evaluering av retningslinjene for forvaltning av strandsonen langs sjøen, og viser til at det er behov for justeringer. . Naturvernforbundet er absolutt enig i at det foreligger et meget stort behov for . justeringer av dagens lovverk, og praksis. Vi kan imidlertid ikke være enige i at det skal . kunne gis økt lokal selvbestemmelse i forvaltningen av kystsonen

Google datasenter

NVG Går mot Google datasenter på Gromstøl

Naturvernforbundet i Grenland støtter ikke etablering av datasenter på Gromstul, og uttrykker sterk skepsis til konsekvensutredning for kjølevann, basert på usikkerheten i tallgrunnlaget. Vi mener også at konsekvensrapporten ikke kan aksepteres som tilstrekkelig grunnlag for behandling av detaljregulering av kjølevann til Gromstul, uten at behov for kjølevann er dokumentert, og langtidsvirkning av utslipp er utredet.

Grønt Punkt Norge sier opp plastreturordningen de har med Renovasjon i Grenland med veldig kort varsel! Og det kan gå i retning lavere gjenvinningsgrad!

Naturvernforbundet i Grenland er derfor bekymret - for om Renovasjon i Grenland finner en like god ordning med en annen aktør - for at all den plasten vi sorterer i de blå posene i en overgangsperiode må brennes, i stedet for å gå til sortering og returbehandling i Tyskland, som nå - for at det kan bli lavere gjenvinningsgrad Naturvernforbundet i Grenland oppfordrer folk til å bare legge ren plast i de blå posene siden for stort innslag av restavfall er en del av årsaken til oppsigelsen av avtalen.

NVG ga ny uttalelse til Langesund Sør 2.gang:

Vi registrerer at Fylkesmannens innspill blir tatt hensyn til for å styrke vernet av naturmiljø rundt den eventuelle nye bygningsmassen ved den gamle bestyrerboligen ved Langesund bad. Dette er selvsagt positivt. Vi er imidlertid usikre på om dette er tilstrekkelig i den praktiske virkeligheten etter at eventuelle boliger er oppført. Vi ber politikerene være våkne for dette, og om nødvendig be om klare forsikringer om at naturmiljøet rundt boligen blir godt nok sikret for framtida.

NVG har uttalt seg mot utbygging Langesund Sør (04052020)

Vi mener at dette siste vedtaket, og de planene som foreligger, legger opp til en byggeaktivitet og en størrelse på byggeprosjektet som ikke er forenlig med bevaring av skogsområdet slik det ble vedtatt i Kommunestyret 06.06.19 med alternativ 3 for området rundt Langesund Bad.

Viser fra 9 til 16 av totalt 19 artikler