Du er her:


NVG vil fjerne de grønne avfallsposene for mat, de brytes ikke ned og skaper stor plastforsøpling

Henvendelse til formannskap- og bystyrerepresentanter i Porsgrunn om avfallssorteringen for privathusholdninger i Grenland Deres avgjørelse i renovasjons-ordningen i Grenland er viktig for miljøet!. Naturvernforbundet i Grenland oppfordrer politikerne til å vedta å gå inn for egen dunk til matavfall, månedlig avhenting av plast, og dermed en avvikling av optisk sortering av avfallet, slik Renovasjon i Grenland foreslår.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.05.2021