Du er her:

  • Telemark
  • Nyheter
  • 4-felts motorveg gjennom Bamble er en miljøpolitisk skandale
Flere kjørefelt redder ikke liv

Flere kjørefelt redder ikke liv. Foto: Naturvernforbundet

4-felts motorveg gjennom Bamble er en miljøpolitisk skandale

2-felts motorveg med fartsgrense 80 km/t er både med trafikksikker og mer miljøvennlig enn en 4-feltsveg. Den har nok kapasitet til å avvikle forventet trafikk. Den er vesentlig billigere, og medfører mindre naturinngrep. En 2-feltsveg er i samsvar med Stortingets klimaforlik, som forutsetter betydelig utslippsreduksjon av klimagasser.

Den blir også et godt argument for bygging av planlagt høghastighetsbane Porsgrunn-Arendal-Kristiansand, som vil redusere reisetiden mellom Østlandet og Sørlandet dramatisk.

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.01.2011