Du er her:

Nyheter

Årsberetning for 2017

Her følger årsberetningen for Naturvernforbundet i Telemark 2017 og protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2018.

Bekk_Fyresdal

Skal alle bekker i Telemark brukes til kraftproduksjon?

Naturvernforbundet i Telemark har det siste året behandlet en rekke saker hvor lokale aktører i fylket ønsker å bygge kraftverk i mindre bekker og elver. Begrunnelsen for ønsket er gjerne å skape lokal aktivitet og arbeidsplasser, i tillegg til å produsere "grønn" energi. Dette høres i første omgang fornuftig ut, men vi stiller oss spørsmålet om hvor dette skal ende. Skal hver eneste bekk som ønskes brukt til kraftproduksjon legges i rør?

Motorvei%20vinter_jpg%20(articledisplay)

4-felts motorveg gjennom Bamble er en miljøpolitisk skandale

24.01.2011 | Sist oppdatert: 24.01.2011

2-felts motorveg med fartsgrense 80 km/t er både med trafikksikker og mer miljøvennlig enn en 4-feltsveg. Den har nok kapasitet til å avvikle forventet trafikk. Den er vesentlig billigere, og medfører mindre naturinngrep. En 2-feltsveg er i samsvar med Stortingets klimaforlik, som forutsetter betydelig utslippsreduksjon av klimagasser.

Viser fra 1 til 4 av totalt 70 artikler