Du er her:

Nyheter

Uttalelse fra årsmøtet i NVT 2007: Senk klimagassutslippene nå, ikke i 2020!

Uttalelse fra årsmøtet i NVT 2007: Senk klimagassutslippene nå, ikke i 2020!

19.03.2007:

Årnes 15.03.07Årsmøtet i Naturvernforbundet i Telemark (NVT) krever at klimadebatten nå konsentreres om hvilke konkrete tiltak som må gjøres i Norge for å få ned utslippene av karbondioksid og andre klimagasser. Hittil har Stortingspolitikerne og andre kranglet om hvem som er flinkest til å redusere utslippene i 2020 og senere, mens den mer ubehagelige debatten om hva som må gjøres i dag, forties.

Uttalelse fra årsmøtet i NVT 2007: Legg om samferdselspolitikken!

19.03.2007:

Årnes 15.03.07Årsmøtet i Naturvernforbundet i Telemark (NVT) krever at samferdselspolitikken lokalt, regionalt og nasjonalt legges om. Naturvernforbundets syn er at dagens samferdselspolitikk er på kollisjonskurs med overordnede mål i samfunnet. De internasjonale forpliktelser Norge har påtatt seg i klimapolitikken må også få gjennomslag i samferdselspolitikken. I dag står veitrafikken for ca 23 % av Norges klimagassutslipp. Skips- og flytrafikken gir også utslipp som tydelig synes i regnskapet. Trafikken har øket sterkt i de senere år, selv etter at konsekvensene av klimagassutslippene ble allment kjent. Transportsektoren kan derfor ikke regne med å ha hevd på sine utslipp, og tiltak må settes inn for å begrense utslippene.

Uttalelse om endring av utslippstillatelse for Renor AS Brevik

15.03.2007:

15.03.2007, til SFTDet var sterk motstand mot etablering av behandlingsanlegg for farlig avfall i Grenland. Den tillatelsen som ble gitt til NOAH Brevik gjaldt bare for behandling av innenlands avfall. Import av avfall reduserer muligheten for oversikt og kontroll av avfallet. Naturvernforbundet i Grenland går derfor sterkt imot at det gis tillatelse til behandling av importert farlig avfall.

Viser fra 17 til 20 av totalt 70 artikler