Du er her:

Nyheter

Kollektiv_grenland

Flere veger eller bedre kollektivtilbud i Grenland?

03.11.2010 | Sist oppdatert: 03.11.2010

Sterke krefter i Grenland arbeider for omfattende utbygging av nye veger, som vil resultere i mange flere biler og økt klimagassutslipp. Hvis du heller ønsker flere og raskere busser, må vi bli så mange at vi får politikerne over på vår side. Vegvesenets konseptplanutredning for Grenland beskriver ulike alternativer for det framtidige trafikksystemet. Utredningen ligger nå ute på høring, og du har nå mulighet for påvirke hva Naturvernforbundet skal mene om saken.

Okomat

Miljøvennlig hverdag - kortreist mat

03.11.2010 | Sist oppdatert: 03.11.2010

Vi kan alle daglig gjøre mer for klimasaka når vi velger hvilke matvarer vi kjøper. Hva inneholder maten? Hvor er den produsert? Hvor mye ressurser og energi er brukt i framstilling, innpakning og transport? Hva med økologisk mat? Hvor mye avfall blir det etter maten vi kjøper? Vi må reflektere og deretter handle riktig. Naturvernforbundet i Grenland inviterer alle til informasjon og diskusjon om dette på Mule Varde onsdag 17. november kl 1830. Festivalleder for Mersmak i Skien, Ellen Dagsrud, innleder til diskusjon.

Ny 420 kV kraftledning gjennom Grenland

Ny 420 kV kraftledning gjennom Grenland

20.04.2010:

Naturvernforbundet i Grenland krever at ny ledning så langt som mulig må føres parallelt med eksisterende høyspentledninger. Dette er til mindre fare for fuglene enn om ledningene føres noen kilometer fra hverandre. De visuelle ulempene er også mindre med parallellføring enn med adskilte ledninger. Videre at så mye som mulig av de eksisterende høyspentledningene saneres, som følge av den nye ledningen.

Persontrafikken på Bratsbergbanen må videreføres

Persontrafikken på Bratsbergbanen må videreføres

20.04.2010:

Naturvernforbundet i Grenland ber Samferdselsdepartementet og Telemark fylkeskommune om straks å inngå en intensjonsavtale om fortsatt persontog på Bratsbergbanen, og at opplegget skal profesjonaliseres. Partene må forplikte seg til å finne en robust finasieringsmodell for å unngå stadige nedleggingstrusler.

Viser fra 5 til 8 av totalt 70 artikler