Du er her:

Nyheter

Hvorfor er det så lite torsk og hummer?

Hvorfor er det så lite torsk og hummer?

03.02.2009:

Det er en kjent sak at det er lite fisk og hummer i Ytre Oslofjord. Både profesjonelle fiskere og fritidsfiskere får merke følgene av den sviktende fiskeriforvaltningen i Sør-Norge. Naturvernforbundet kommer nå med forslag til åtte krisetiltak.

Drivstoff bør koste 20 kroner literen! Naturvernforbundet i Telemark, ved leder Tormod Svartdal, ku

30.05.2008:

Norge har forpliktet seg til store CO2-kutt,de fleste av kuttene må tas i Norge. Det enkleste ville være å kutte i oljeproduksjonen. Selve utvinningen av olje på norsk sokkel står bak en fjerdedel av utslippene våre, men der tør ikke Regjeringen å kutte. Det nest enkleste er nemlig å redusere biltrafikken, som også står for en fjerdedel av utslippene våre. Transportøkonomisk Institutt har regnet ut at om folk skal kjøre mindre må prisene økes mer. Følg linken og les Tormod Svartdals uttalelse i Varden og debatten som raser i kjølvannet av den. http://www.varden.no/article/20080528/NYHET/145006524

Nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag

26.10.2007:

Naturvernforbundet i Telemark har sendt en uttalelse til Direktoratet for Naturforvaltning angående nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag. NV i Telemark er godt fornøyd med DNs forslag til en rekke instramminger i forhold til gjelden lovverk. Som konkrete forslag har vi uttalt at: Ervsløyve og leiekjøring bør kunne dekke transportbehovet. Behandling av søknader om kjøreløyve må gjøres mere åpen slik at løyvetildelig kan påklages. Rekreasjonsløyper avvikles, all erfaring viser at dette bl.a gir økt villmannskjøring. Les uttalelsen her.

Avgjørelsen i hyttebyggings saken på Flekkeråsen, Svanstul, utsatt

Avgjørelsen i hyttebyggings saken på Flekkeråsen, Svanstul, utsatt

28.09.2007:

30 august bestemte bystyret i Skien for å utsette saken om hyttebyggingen på Flekkeråsen. Saken skal opp til behandling innen desember 2007. Løvenskiold truer bl.a. med å trekke seg fra den frivillige verneplanen av 26.000 mål i Sauheradfjella. Han tenker også på å begrense menigmanns tilgang til Svanstul om ikke planene om utbygging vedtas.

Viser fra 9 til 12 av totalt 70 artikler