Du er her:

  • Telemark
  • Nyheter
  • INNKALLING TIL ÅRSMØTE NATURVERNFORBUNDET I MIDT-TELEMARK

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NATURVERNFORBUNDET I MIDT-TELEMARK


Tid: 25. august 2020, Kl 19:00
Møtestad: Zoom videokonferanseplattform.
Lenke: https://zoom.us/j/95354097497

 

Av hensyn til smittevern gjennomføres møtet digitalt på videokonferanseplattformen zoom. For veiledning om hvordan installere zoom, se https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/

For påmelding, tekniske spørsmål eller hjelp, kontakt: nvmtpost@gmail.com

 
Sak 1 Val av møteleiar, referent og protokollunderskrivarar

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet

Sak 3 Årsmelding

Sak 4 Rekneskap og budsjett

Sak 5 Arbeidsprogram

Sak 6 Val

Val av styremedlemmar

Val av utsendingar til fylkeslagets årsmøte 29. september.

Val av valkomité og revisor.

Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker

Ønskjer du melde opp ein sak, send e-post til styret på nvmtpost@gmail.com innan 22. august.


Ring 986 96 500 om du treng meir informasjon om møtet eller skulle ha nokon spørsmål.

Vennleg helsing
Styret, Naturvernforbundet i Midt-Telemark

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.08.2020