Du er her:

Velkommen til Årsmøte i Naturvernforbunet i Telemark

Velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet i Telemark. Vi inviterer herved nye og gamle medlemmer til årsmøte i Naturvernforbundet i Telemark.

Tid:    Tirsdag 29. september 2020 kl. 18.00
Sted:  Menstad bydelshus, Haugsåsvegen 30, 3712 Skien

 

På grunn av covid-19 pandemien kan det på kort varsel bli aktuelt å begrense antall deltakere på årsmøtet. Vi ønsker derfor at dere gir oss tilbakemelding på e-post telemark@naturvernforbundet.no om du kommer på årsmøtet, slik at vi kan forberede møtelokalet og varsle deg dersom det blir endringer.

Av samme grunn vil vi dessverre ikke organisere servering under møtet. Vi beklager dette særlig for de som har lang reisevei, men det er selvfølgelig greit å ta med til eget bruk.

I tråd med Naturvernforbundets smitteverntiltak understreker vi at du ikke kan delta på arrangementet dersom du:

  • Har feber og/eller andre symptomer på covid-19 som f.eks. hoste og sår hals.
  • Er i karantene eller isolasjon.
  • Avventer testing for covid-19 eller prøvesvar for covid-19

Under årsmøte vil det bli innledninger

  • Medlemsøkning og stort engasjement – Oppfølging av fylkes- og lokallag i Naturvernforbundet v/Øyvind Johnsen, nestleder i Naturvernforbundet
  • Arealforvaltning under press, innledning v/Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet

 

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskriver
 

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Naturvernforbundets vedtekter § 8-5 nr. 1: «Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utløpet av april* måned, og alltid slik at fristene for innsending av saker til landsmøtet kan overholdes. Innkalling foretas av styret.»  
Og § 8-5 nr. 3: «Innkallingen sendes til alle lokallag i fylkeslagets område og kunngjøres for alle medlemmer gjennom post, epost eller fylkesaviser. Innkallingen må være lokallagene og medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet.»

* Årsmøtet skulle ha vært avholdt i mars, men ble utsatt pga pandemi-situasjonen.

 

Sak 3 Årsmelding

Deles ut i møtet.

Forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes

 

Sak 4 Saker fra styret og andre innmeldte saker

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må meldes til styret på epost telemark@naturvernforbundet.no innen 15.09.2020.

Styret framlegger følgende saker for årsmøtet:

1.Styret skal utrede fordeler og ulemper ved sammenslåing av fylkeslaget med fylkeslaget i Vestfold, og sondere muligheten for en slik sammenslåing

 

Sak 5 Regnskap og budsjett

Regnskap og budsjett blir delt ut på møtet

Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes og budsjett vedtas som framlagt.

 

Sak 6 Valg

Det skal velges styreleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer, samt revisor.

Valgkomitéen bestående av Torstein Fjeld, Saskia Wanders og Endre Løwe legger frem sine forslag.

Ny valgkomite foreslås og oppnevnes av årsmøtet.

 

Miljøvennlig hilsen

Styret

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.09.2020