Du er her:

Uttalelser:

Motorvei over Meheia? NeiTakk

Naturvernforbundet i Telemark går mot å bygge en firefelts motorvei over Meheia. Den vil komme i tillegg til dagens vei og skjære gjennom skog og myr. Det blir store klimagassutslipp av å bygge en slik vei. Og den vil fort trekke til seg annen virksomhet, som skaper nye inngrep og mer trafikk.

Tanker rundt kraftutbygging og energibruk

10.11.2012 | Sist oppdatert: 10.11.2012

Naturvernforbundet i Midt-Telemark er i prinsippet positive til utbygging av fornybar energi, og spesielt når det dreier seg om oppgradering av eksisterende anlegg. Ordningen med grønne sertifikater bidrar til at produksjonen kan bli lønnsom.

Porsgrunn på ville veier

24.03.2011 | Sist oppdatert: 24.03.2011

I et leserinnlegg i byens aviser ber vi Porsgrunns politikere om at bare bussene, syklistene og fotgjengerne får bruke byens paradegate, Storgata. Dette for at færre skal bruke bil til byen. Det er nødvendig forat Porsgrunn skal ta sin del av redusert klimagassutslipp, noe kommunen forpliktet seg til i prosjektet Framtidens byer. Bystyret skal behandle saken 31. mars.

Viser fra 1 til 4 av totalt 7 artikler