Du er her:

Uttalelser:

Ramsås_gammelskog4 lite

Skogbruket er den absolutt største trusselen mot det biologiske mangfoldet

11.01.2022 | Sist oppdatert: 11.01.2022

Det må bli en enda bedre kartlegging av miljøverdier i skog. Naturvernforbundet i Øst-Telemark og Skogutvalget i Naturvernforbundet har sammen skrevet en pressemelding til avisen Telen, der de oppfordrer til dialog mellom næringen, grunneiere, fagbiologene og myndigheter for å finne felles løsninger.

Motorvei over Meheia? NeiTakk

Naturvernforbundet i Telemark går mot å bygge en firefelts motorvei over Meheia. Den vil komme i tillegg til dagens vei og skjære gjennom skog og myr. Det blir store klimagassutslipp av å bygge en slik vei. Og den vil fort trekke til seg annen virksomhet, som skaper nye inngrep og mer trafikk.

Tanker rundt kraftutbygging og energibruk

10.11.2012 | Sist oppdatert: 10.11.2012

Naturvernforbundet i Midt-Telemark er i prinsippet positive til utbygging av fornybar energi, og spesielt når det dreier seg om oppgradering av eksisterende anlegg. Ordningen med grønne sertifikater bidrar til at produksjonen kan bli lønnsom.

Viser fra 1 til 4 av totalt 8 artikler