Du er her:

La naturven gå i arv.

Testamentariske gaver

Ved å gi en testamentarisk gave til Norges Naturvernforbund støtter du vårt arbeid for å bevare natur og miljø for fremtiden. La naturen gå i arv.

Kontaktperson testamentariske gaver:

Leder for økonomi- og administrasjonsavdelingen Ove Vigdal

Telefon: 900 33 409

 E-post: ove@naturvernforbundet.no

Norges Naturvernforbund er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon, med fylkeslag i alle landets fylker og ca. 100 lokallag over hele landet. Vi er opptatt av et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men jobber spesielt med områdene områdevern, klima, energi og samferdsel.

Ønsker du at noe av det du etterlater deg skal være et bidrag til vårt arbeid, kan du skrive et testamente. Flere ønsker å testamentere bort mindre enkeltbeløp, mens noen velger å gi større summer. Man kan testamentere bort løsøre, fast eiendom så vel som penger og verdipapirer.

Norges Naturvernforbund har stor respekt for den tillit som blir vist oss ved at verdier som er opparbeidet gjennom et langt liv blir overlatt oss. Dersom du er usikker eller har spørsmål angående det å skulle gi en testamentarisk gave til Naturvernforbundet, kan du ta kontakt med vår økonomi- og administrasjonsleder Ove Vigdal.

La ditt hjerte banke videre for din hjertesak

Naturvernforbundet deltar i samarbeidet "La ditt hjerte banke videre for din hjertesak". Dette er et initiativ for økt bevisstgjøring om arv og testamentariske gaver. 36 medlemmer av Norges Innsamlingsråd står bak initiativet. På denne nettsiden kan du lese mer om arv og testamentariske gaver.

Lover og regler om testamentariske gaver

Vi har samlet noen punkter med svar på de vanligste spørsmålene om reglene for arv og testamente, samt noen linker til hvor du kan finne mer utfyllende informasjon.

Kort om fordeling etter arveloven

Det er i Norge arveloven som bestemmer hvordan arv skal fordeles når noen går bort. Dersom du har barn er det bestemt i arveloven at 2/3 av arven skal gå til etterlates barn (opp til 1 million kroner). Dersom en ikke har barn eller ektefelle står en fritt til å testamentere alt en eier. Hvis det ikke foreligger et testament er det ektefelle/samboer eller barn som disponerer arven. Har en ikke arvinger eller nær familie tilfaller arv staten. Det er altså kun ved å opprette et testament at du selv kan bestemme hvordan arv skal fordeles. Testamentariske gaver til ideelle organisasjoner som Norges Naturvernforbund er fritatt for arveavgift.

Følgende krav må tilfredstilles for testamentet skal være gyldig:

  • Det må lages et skriftlig testament med sted og dato påført.
  • Mottaker av arv må være oppført med fullt navn og full adresse.
  • Testamentet må være bevitnet av to myndig personer (vitnene, eller deres familie eller arbeidsgiver kan ikke være tilgodesett i testamentet).
  • Den som oppretter testamentet må være myndig (hvis ikke må testamentet godkjennes av Justisdepartementet) og testamentet må opprettes frivillig.

Her kan du lese mer om Hvordan opprette et testament?

Vi anbefaler at man rådfører seg med en advokat ved opprettelse av testament dersom man er usikker, for å sikre at testamentet tilfredsstiller alle gyldighetskravene i arveloven.

Mer utfyllende informasjon om arv og testament finner du her:

Lovdata.no: Arveloven

Advokatforeningen: Slik skriver du testament

 

 

 

 

Naturvernforbundet er medlem av innsamlingskontrollen