Du er her:

Seminar: Fornybar energi -på lag med naturen? Foto: Scott Tucker, Øystein Engen, Oddvin Lund.

Seminar: Fornybar energi -på lag med naturen? Foto: Scott Tucker, Øystein Engen, Oddvin Lund.

Fornybar energi - På lag med naturen?

Fullt hus på seminaret om fornybar energi – på lag med naturen? Over 100 deltagere fra både miljøorganisasjonene, energibransjen og forvaltningen var tilstede under årets SRN-seminar. Spørsmål om det er mulig å ivareta både klima- og miljø er et tema som engasjerer mange! Her finner du alle presentasjonene fra seminaret.

I en situasjon der både energibransjen og miljøbevegelsen kraftig skjerper kritikken av den tungt subsidierte utbyggingen av vann- og vindkraft i Norge som skaper et enormt press på naturen, og der dagens utbygging ikke har ført til positiv klimaeffekt, ble Stortingspolitikerne konfrontert i paneldebatten med den massive kritikken som nå gjør seg gjeldende på tvers av miljøene. Hvordan kan naturhensyn ivaretas i fornybarsatsingen? Hva gjør partiene for at fornybar energiproduksjon faktisk skal få en klimaeffekt og bidra til å erstatte fossil energibruk? Se paneldebatten her:

Ny energimelding er under utarbeidelse i Olje- og energidepartementet. Her legges linjene for Norges fornybarsatsing fram mot 2030. Partiene har nå en mulighet til å bestemme hvilke virkemidler som skal prioriteres i framtidens klimapolitikk.

En naturødeleggende fornybarsatsing
Det kom tydelig fram på seminaret at en storsatsing på fornybar energiutbygging uten overordnet styring, tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og klare miljøkriterier har ført til at utbyggingen av vind- og vannkraft har skapt store konflikter og et betydelig press på norsk natur. De siste årene har det største tapet av urørte naturområder kommet som en følge av vind- og vannkraftutbygginger. Det har blitt gitt flere konsesjoner i områder med naturverdier av nasjonal kaliber, stikk i strid med nasjonale retningslinjer, fylkesdelplaner og sterke anbefalinger fra miljøforvaltningen. Seminaret avdekket store mangler i dagens system der allmenheten og naturen er den tapende part.

Ny retning
Det var stor enighet blant panelet at vi trenger et kunnskapsløft for naturen for å senke de høye konfliktnivåene. Miljøorganisasjonene bak seminaret mener det i tillegg må komme klare miljøkriterier som sikrer at nasjonale naturverdier ikke går tapt. For at vi skal kunne nå nasjonale klima- og miljømål er det viktig at miljø- og energipolitikken samkjøres.


Presentasjoner fra seminaret:

Seminaret var arrangert av Samarbeidsrådet for naturvernsaker som består av WWF, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Naturvernforbundet

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.01.2016