Du er her:

Tom Athanasiou var blant innlederne på Litteraturhuset fredag.

Tom Athanasiou var blant innlederne på Litteraturhuset fredag. Foto: Taha Hussein Ahmad

Seminar om klimarettferdighet oktober 2012

Hvordan kan den klimainnsatsen verden må gjennomføre fordeles på en rettferdig måte?

Spørsmålet om klimarettferdighet er nå høyt på agendaen i de internasjonale klimaforhandlingene, og vil være helt avgjørende for å lykkes i arbeidet med en ny, internasjonal klimaavtale innen 2015. Siden det internasjonale klimaregimet ble skapt på begynnelsen av 1990-tallet, har klimaregelverket operert med en streng og statisk todeling av verden mellom industrialiserte land og utviklingsland. Bakgrunnen er rike lands historiske ansvar for å ha skapt klimaproblemet, og at disse landene har størst kapasitet til å løse det. Derfor har ansvaret ligget på rike land til å lede an. 20 år seinere tar imidlertid mange til orde for nytenkning. Mange mener at verden har endret seg mye siden Rio-toppmøtet i 1992, og ønsker å ansvarliggjøre flere land i større grad.

Tom Athanasiou, direktør i den amerikanske tenketanken EcoEquity, har arbeidet med problematikken rundt klimarettferdighet i mange år. På Litteraturhuset fredag presenterte han nytt faglig arbeid, som med utgangspunkt i objektive indikatorer kan si noe om ulike lands ansvar og kapasitet. Hans konklusjoner bidrar til å nyansere bildet som tegnes, av en verden radikalt annerledes enn i 1992. I følge Athanasious arbeid, legger for eksempel Kina allerede ned en større klimainnsats enn det som rimelig kan forventes av dem. Samtidig har mange rike land, ikke minst USA, forsømt sitt ansvar både når det gjelder hva landet har gjort så langt, og hva det lover av innsats for framtida. Like tydelig var Athanasiou på den enorme innsatsen verden samlet sett på mobilisere, og han slo fast at man er gått «tom for tid, og tom for tonn å slippe ut».

En annen av innlederne, Seth Osafo, som er rådgiver for Afrika-gruppen i klimaforhandlingene, la også vekt på dette. Industrilandene har i 200 år fylt atmosfæren med klimaforurensing, mens utviklingsland som nå opplever økonomisk vekst og utslippsvekst har gjort det samme i bare noen få tiår. Osafo understreket rike lands historiske ansvar for å lede an, som disse ikke har levd opp til så langt.

For øvrig innledet blant annet utviklingsminister Heikki Holmås om Norges innsats for klimarettferdighet gjennom utviklingspolitikken, og politisk rådgiver i Miljøverndepartementet Audun Garberg om Norges rolle i klimaforhandlingene.

 

Her kan du se opptak av de ulike presentasjonene fra fredagens seminar:

Tom Athanasiou, direktør i EcoEquity
Del 1 og del 2.

Seth Osafo, spesielrådgiver til Afrika-gruppen i klimaforhandlingene

Cecilie Mauritzen, direktør i CICERO

Utviklingsminister Heikki Holmås og politisk rådgiver i Miljøverndepartementet Audun Garberg

Paneldiskusjon

NB! Vær oppmerksom på at kvaliteten på opptaket kan være noe varierende.

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.11.2018