To tanker i hodet

Verden står i dag overfor to enorme miljøproblemer: Trusselen om farlige klimaendringer, og en stadig økende ødeleggelse av naturen. Samtidig som vi er nødt til å løse disse problemene, ønsker vi å sikre energi og utvikling til verdens fattigste. Olje- og energiminister Ola Borten Moes svar er mer av alt.

Les mer:

Fifty fifty – innlegg skrevet av Lars Haltbrekken om Borten Moes oljepolitikk.

Vi må gjøre alt, sier Borten Moe. Mer olje, mer gass og til alt overmål ønsker han å hente ut mer kull fra Svalbard. I tillegg ønsker han en omfattende kraftutbygging. Resultatet blir økte utslipp og omfattende naturødeleggelse, og verken lavere klimagassutslipp eller utvikling for den fattige delen av verden.

Fordi utfordringene er store og komplekse, er debatt om disse spørsmålene viktig. Forutsetningen for at debatten skal føre til gode løsninger, er imidlertid at den er basert på fakta. Vi i Naturvernforbundet er klare for å diskutere både konsekvensene av norsk oljepolitikk og den norske fornybarsatsingen.

Norsk olje er ingen gavepakke
Ola Borten Moe har tatt til orde for å fortsette den norske oljealderen lengst mulig, og hevder det er til det beste for verdens fattigste. Verken miljøorganisasjonene eller klimaforskerne støtter et slikt syn. At den norske økonomien på kort sikt vil tjene på å fortsette å selge fossil og forurensende energi til resten av verden, er sikkert riktig – men da må Borten Moe bruke det som argument, ikke skyve verdens fattigste foran seg. Norges mest forurensende bransje, oljebransjen, har så langt sluppet unna når utslippskutt er blitt diskutert. Slik kan det ikke fortsette.

Klimaforskerne advarer om at vi allerede har funnet mer olje og gass enn jorden tåler, da er det katastrofalt at Borten Moe stadig åpner nye havområder så de kan lete etter enda mer olje og gass. Les mer om vårt syn på norsk oljepolitikk og om verdens energiutfordringer i innlegget «fifty-fifty» som er sendt ut i dag.

Hva som helst hvor som helst?
Naturvernforbundet er ikke mot all fornybar energi slik Borten Moe har hevdet. Det er helt riktig at vi har gått mot noen prosjekt og stilt strenge krav til hvor det kan tillates nye kraftutbygginger. Det har vi fått bred støtte for å gjøre av andre miljøorganisasjoner, av Senterpartiet og andre partier – og av lokalbefolkning i distriktene. Det er også viktig for oss at den nye energien brukes til å fase ut den fossile. Borten Moes mål virker å være at den skal komme i tillegg.

De færreste mener nemlig at det er likegyldig hvor ny kraft bygges ut. Selvfølgelig vil vi ha fornybar energi, men hvor som helst? Når vi mener det er områder som bør skånes mot utbygging av nye kraftverk eller kraftmaster, er det fordi det er inngrep i naturen som er den største trusselen mot naturrikdommen. Dette er et faktum vi må legge til grunn i den videre debatten. Vi kan ikke løse ett miljøproblem ved å skape et annet, vi redder ikke klimaet ved utrydde sårbar natur. Derfor må vi finne gode løsninger på hvor den fornybare energien skal bygges, det er langt derfra til å protestere mot all ny kraftutbygging slik Borten Moe hevder vi gjør.

Naturvernforbundet er skeptiske til ny vannkraftutbygging fordi så mye av norsk vassdragsnatur allerede er lagt i rør. 2/3 av våre vassdrag er allerede utbygd. Derfor er det energieffektivisering og andre nye fornybare energikilder det må satses på. Hvis vi bruker energien smartere, vil vi kunne spare store mengder kraft, som igjen kan brukes på å kutte ned på klimagassutslippene. Med en omfattende satsing på energieffektivisering kan vi få en fornybarandel på 78 prosent. Den mest miljøvennlige kilowattimen er også den som ikke brukes.

Utfordringene vi står overfor krever, at vi klarer å tenke helhetlig og ha flere tanker i hodet samtidig. Vi må både løse klimautfordringen og stanse ødeleggelsene av naturen.  Vi løser ikke klimakrisen ved å ofre naturen, og vi stanser ikke artsutryddelsen ved å la utslippene øke.