Du er her:


Naturvernforbundet i Tønsberg og Færder

Naturvernforbundet i Tønsberg og Færder har et engasjert styre som jobber for et grønnere lokalsamfunn. Vi ønsker å formidle naturglede, påvirke myndighetene til en mer miljøvennlig politikk, ta vare på viktige naturområder, redusere mengden søppel langs kysten, verne om biologisk mangfold og mange andre saker vi brenner for.

Styret for lokallaget i Tønsberg og Færder 2022 består av følgende medlemmer:

Leder Ann Norderhaug Fagfelt/interessefelt: Kulturlandskap, og kulturmarkenes betydning for biologisk mangfold og klima.
Styremedlem Ingrid Møyland
Styremedlem Eilif Carstens
Styremedlem Arve Even Johansen Fagfelt/interessefelt: Medlem av Naturvernforbundet siden 1974. "Naturen er for meg grunnlaget for livet her på jorden. Vi har ikke mer natur å miste". 
Styremedlem Mona Grete Storli
Styremedlem Øyvind Johnsen
Styremedlem Anne Gro Valen

Ønsker du være med og bygge en grønnere framtid? Vi vil gjerne høre dine innspill og idéer – og ønsker du å aktivt engasjere deg er du hjertelig velkommen. Du velger selv hvor mye du tid du vil bruke og hva du vil gjøre; kanskje du liker å snekre fuglekasser, lede en soppekskursjon, følge med på politiske saker eller å rydde en strand for søppel.

Ta gjerne kontakt med Ann Norderhaug på telefonnummer 906 92 976 eller e-post ann.nord@online.no.

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.06.2022

Nyheter

Vipe

Vipeprosjekt i Færder

Vipa er en karakterfugl for Færder, men vi ser henne dessverre stadig sjeldnere. Vipebestanden i Norge er faktisk så sterkt redusert nå, at vipa betegnes som kritisk truet (CR) på den norske rødlisten for arter. Forandringer i jordbruksproduksjonen er en viktig årsak til den sterke tilbakegangen.

Fuglebilde1

Fuglesangtur søndag 22. mai

Naturvernforbundet har blitt invitert til å delta på en vår-vandring for å bli kjent med vårens fuglesangere. Det er Vestfold Permakulturforening som er arrangør. Dato og sted: Holt gård, 22, mai kl. 19:00-21:30.