Du er her:

Velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet i Tønsberg og Færder

Årsmøtet er en arena for å påvirke organisasjonen. Hvordan bør Naturvernforbundet engasjere seg, og i hva? Kom med idéene og meningene dine!

Tid: onsdag 17. februar 2021, klokken 18:00
Sted: Tønsberg og Færder Bibliotek, Storgaten 16, Tønsberg (eventuelt digitalt møte)

På grunn av koronasituasjonen må vi i år ha påmelding til årsmøtet, slik at vi kan ha oversikt over hvor mange vi blir, og kan sende ut informasjon til de som vil delta på årsmøtet dersom det skjer endringer. 

Påmelding kan gjøres til lokallagsleder Ann Norderhaug (ann.nord@online.no eller mobiltelefon 906 92 976). Frist for påmelding er søndag 14. februar

Har du en sak du ønsker at årsmøtet skal bruke tid på å diskutere, er det fint om du informerer oss om det samtidig som du melder deg på årsmøtet. 

Vi håper at det vil være mulig å gjennomføre årsmøtet på biblioteket i Tønsberg, men hvis koronasituasjonen ikke tillater det, vil årsmøtet gjennomføres digitalt. 

Årsmøtet skal stake ut kursen for laget og velge styremedlemmer og leder, utsendinger til fylkeslagets årsmøte, fylkeslaget og valgkomité for lokallaget.
Alle medlemmer som har betalt kontingent er velkommen til å delta på årsmøtet og alle medlemmer har stemmerett.

Oppsummert

  • Årsmøte i Naturvernforbundets lokallag i Tønsberg og Færder: Onsdag 17. februar kl. 18, Tønsberg og Færder Bibliotek, Storgaten 16 eller digitalt.
  • Brith Larsen vil fortelle om Naturvernforbundets arbeid med strandrydding og marin forurensing i Vestfold. Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.
  • Påmelding til Ann Norderhaug ann.nord@online.no eller mobiltelefon 906 92 976 seinest søndag 14. februar.

Velkommen!

Styret i Naturvernforbundet i Tønsberg og Færder
v/lokallagsleder, Ann Norderhaug

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.02.2021