Naturvernforbundet og koronaviruset

Her finner du all informasjon om utsatte og avlyste arrangementer, årsmøter og landsmøtet.

Utsatt landsmøte, årsmøter og arrangementer - slik møter vi korona i Naturvernforbundet 

  • Landsmøtet i Førde utsatt 

Landsstyret i Naturvernforbundet har vedtatt å utsette Naturvernforbundets landsmøte, som var planlagt i Førde 24.-26. april, som følge av smittevernhensyn i forbindelse med koronautbruddet.
Har du spørsmål angående avlysningen? Ta kontakt på epost organisasjon@naturvernforbundet.no 

  • Årsmøter i lagene utsettes.

Landsstyret har i dag gjort vedtak der det frarådes å arrangere årsmøter og arrangementer i tiden framover. Følg med på nettsidene for oppdatert oversikt over utsatte årsmøter.
Fristen for gjennomføring av årsmøter i fylkes- og lokallag er utsatt til 1. september 2020.

  • Andre arrangementer i Naturvernforbundets regi blir også utsatt

Den store klesbyttedagen 2020 er utsatt til høsten – vi oppfordrer lokale arrangører til å ta vare på tilsendte materiellpakker, slik at disse kan brukes når det igjen er forsvarlig å avholde arrangementer.
Følg med på kalenderen på nettsiden for oppdatert informasjon – men som hovedregel vil våre arrangementer være utsatt på ubestemt tid.