Bilen vinner, toget taper

Transportplanen som er foreslått fra regjeringen, vil gi en kraftig dreining fra tog til bil, på de strekningene der jernbanen går parallelt med hovedveiene. Det viser en sammenstilling foretatt av Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

bil motorbane vei

Langs de strekningene i Sør-Norge der tog og vei er relevante konkurrenter, skal det bygges 940 kilometer vei og 340 kilometer jernbane frem til 2029, hvis transportplanen blir vedtatt og følges opp.

Les mer i Dagsavisen: I veien for toget

Den største skjevheten finnes på korridoren på Sørlandet, Oslo-Kristiansand-Stavanger. Her skal det bygges nær 400 kilometer ny hovedvei, mens jernbanen får om lag 120 kilometer ny bane. Schlaupitz frykter at dette vil gjøre Sørlandsbanen til en museumsjernbane. Det er også en langt større satsing på vei enn bane i korridoren mellom Oslo og Trondheim/Steinkjer. Den eneste korridoren der det satses mer på bane enn vei er fra Oslo mot Sverige via E6 gjennom Østfold, men her er det motorvei på hele strekningen allerede.

Dette vrir transporten i favør privatbil og lastebil. Dette gir økning i forurensende transport, mens det nær utslippsfrie toget blir taperen i konkurransen mellom transportformene. Det satses relativt mye også på tog, men dette undergraves av den massive veiutbyggingen.

– Denne transportplanen er ikke det vi trenger for å løse de mange miljøutfordringene fra transport. Den inneholder noen lyspunkt, men dette oppveies – og mer enn det – av andre tiltak med stor skade for natur og miljø. Her skal det øses ut penger i alle retninger. Ole Brumm har tydeligvis vært engasjert som konsulent i arbeidet med denne planen, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet har laget en sammenligning, korridorvis, av utbygging av vei og jernbane i Nasjonal Transportplan og planene for veigutbyggingsbedriften Nye Veier. Denne sammenstillingen kan du lese her, som pdf.