Bompenger til jernbanen – ja takk!

Regjeringen åpnet i forrige uke for at bompenger i framtiden skal kunne brukes til å finansiere jernbaneutbygging. Naturvernforbundets råd er klokkeklart: Forslaget er strålende!

I forbindelse med en forbedring av jernbanen mellom Steinkjer og Trondheim skal samferdselsminister Marit Arnstad ta stilling til om bompenger for første gang i norsk historie skal kunne bidra til jernbaneutbygging, og nå ber hun om råd i saken.

– Å bruke bompenger til å finansiere jernbaneprosjekter, er en glimrende idé – og det er veldig bra at regjeringen vurderer å åpne for dette. Det trengs mer penger til jernbanen raskt og dette er en god måte å skaffe mer penger som kan gi et togtilbud som er bra for både miljøet og for folk flest, sier Ingeborg Gjærum, nestleder i Naturvernforbundet.

Les også Naturvernforbundets innspill til Nasjonal Transportplan

Naturvernforbundet mener det er helt rimelig at bilister skal være med på å betale for jernbaneutbyggingen. Gevinsten vil være et raskere og bedre togtilbud, som også bilistene vil kunne ha glede av. Både blant pendlere, næringsliv og folk flest er det et ønske om å bruke toget mer – bare jernbanen blir bygd ut! Nyere beregninger viser dessuten at best miljøeffekt får man dersom man kombinerer et godt jernbanetilbud med bompenger på veiene. Da vil flere velge toget foran bilen, til glede for miljøet både med tanke på de høye klimagassutslippene fra transporten og ønsket om renere luft for folk flest.

– Når vi kombinerer bompenger og et godt jernbanetilbud, velger flere toget. Det gir både bedre luft og helse for folk og det gir lavere klimagassutslipp.  Hvis man velger denne løsningen på jernbanen mellom Steinkjer og Trondheim, vil det kunne bli et godt eksempel for framtiden og en milepæl i arbeidet for en bedre transportpolitikk for folk og miljø, sier Gjærum.