Norge – landet med trege tog og mange fly

Nordmenn flyr tre ganger oftere innenlands enn de som flyr nest mest i Europa. Vi har i tillegg Vest-Europas tregeste langdistansetog. Dette er et resultat av en bevisst politikk gjennom tiår, for å fremme fly og bil på bekostning av miljøvennlige alternativer.

Artikkelen ble først publisert i september 2017. Den er oppdatert 12.11.2021 med tall for 2019.

Norge er i utakt med resten av Europa i samferdselspolitikken. Vi har Vest-Europas tregeste langdistansetog. I tillegg er vi det landet i Europa der folk flyr aller mest innenriks. Vi flyr over tre ganger oftere innenriks enn islendinger, spanjoler og grekere, som er de mest ivrige flygerne i resten av Europa. Vi ligger også høyt på listen over antall utenriksflygninger per person per år, og når vi ser på antall totale flyturer er vi det mestflygende landet i Europa som ikke ligger på en øy uten fast forbindelse.

En del land i Europa satser sterkt på tog, andre er mer halvhjertet i sin satsning. Men norske tog er tregere og går sjeldnere enn de aller, aller fleste, uansett ambisjonsnivå. Naturvernforbundets sammenstilling av togtilbud i Europa viser at kun Romania og Bulgaria har tregere langdistansetog enn Norge.

Togtilbud (2019):

Frankrike: Paris-Bordeaux 282,6 km/t, 32 tog daglig
Spania: Madrid-Barcelona 249,6 km/t, 28 tog daglig
Frankrike: Paris-Lyon 239,0 km/t, 27 tog daglig
Russland: Moskva-St. Petersburg 204,6 km/t, 14 dagtog og 19 nattog daglig
Sverige: Stockholm-Göteborg 165,3 km/t, 26 tog daglig
Tyskland: Berlin-Köln 124,7 km/t, 11 direkte tog daglig samt 9 med bytte
Finland: Helsinki-Vasa 119,2 km/t, 5 tog daglig
Slovakia: Bratislava-Kosice 98,5 km/t, 16 dagtog og 3 nattog daglig
Danmark: København-Aalborg 95,6 km/t, 29 tog daglig
Polen: Warszawa-Szczecin 87,2 km/t, 6 dagtog og 1 nattog daglig
Norge: Oslo-Trondheim 81,9 km/t, 3 dagtog og 1 nattog daglig
Norge: Oslo-Kristiansand 79,9 km/t, 7 dagtog og 1 nattog daglig
Norge: Oslo-Stavanger 77,2 km/t, 6 dagtog og 1 nattog daglig
Norge: Oslo-Bergen 70,9 km/t, 3 dagtog og 1 nattog daglig

Se hele tabellen her! (pdf)

Fra 11. desember 2022 vil det bli flere dagavganger Oslo-Trondheim. Reisetiden går imidlertid litt opp.

Flyr enormt mye innenriks

Statistikk fra Eurostat viser at nordmenn er Europas klart mest flygende folkeferd internt i eget land. Islendingene er nærmest oss, men har et land som er langt mer komplisert å bygge veier i. I tillegg har de ingen jernbane i det hele tatt. Innenriks flyr vi over tre ganger mer enn spanjoler og grekere, som bor i land med mange øyer med stor befolkning, noe som gir høy innenriks flytrafikk.

Vi er det eneste landet i Europa som satser ensidig på fly for å løse innenlands langdistansetransport. Dette er dårlig samferdsels-, klima- og miljøpolitikk. Norge har et mål om en fossilfri transportsektor. Det klarer vi ikke med den ensidige flysatsningen. Derfor bør vi skrinlegge planene om en tredje rullebane på Gardermoen og andre flyplassutbygginger, og heller satse på et bedre togtilbud til de delene av landet der det er formålstjenlig.

Antall innenlands flygninger per person per år, 10 på topp, europeiske land (2019):

Norge 2,992
Island 0,916
Spania 0,908
Hellas 0,800
Sverige 0,680
Tyrkia 0,613
Finland 0,538
Italia 0,537
Portugal 0,521
Frankrike 0,473

Kilde: Eurostat

Nær toppen også på utenriksfly

Sett bort fra Island, Malta, Kypros og Irland, som alle ligger på øyer uten fast forbindelse til resten av Europa, flyr vi også mest av alle utenriks.

Totalt antall flygninger per person per år, 10 på topp, europeiske land (2019):

Island 21,244
Malta 14,826
Kypros 12,856
Irland 7,866
Norge 7,619
Luxembourg 7,112
Sveits 6,696
Danmark 5,990
Portugal 5,353
Hellas 5,231

Kilde: Eurostat

Må begrense flybruken kraftig

Norge er et langt land, og fly er nødvendig over de lengste distansene. Men hoveddelen av flytrafikken internt i Norge går mellom de store byene i Sør-Norge, over distanser der andre europeiske land satser på tog. Vi gjør det ikke.

Skal vi få et transportsystem uten skadelige klimagassutslipp, må vi begrense flygningen kraftig. Flyet er det mest energikrevende og utslippsintensive transportmiddelet vi kan velge for å dekke behovet for reiser mellom norske byer.

Til utlandet er togtilbudet usammenhengende, med ikke-eksisterende koordinering av ruter og billettkjøp. Naturvernforbundet har laget en guide om hvordan man kan reise til utlandet uten fly (eller bil). Fra Sverige har det nå startet nattog fra Stockholm til Hamburg via Malmö. Norge bør snarest følge opp det svenske initiativet, så vi kan få effektive togforbindelser fra Norge til kontinentet. I tillegg bør vi få gjennomgående dagtog mellom Oslo og København. I dag innebærer alle reiser denne veien et dårlig koordinert bytte i Göteborg.