Ønsker sterkere lut for bedre byluft

I dag la regjeringen fram nye forskrifter som skal gjøre det lettere for kommuner å innføre bruk av køprising. – Regjeringen må være tøffere mot kommuner som ikke prioriterer ren byluft, mener Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet er glad for regjeringens initiativ, men etterlyser sterkere lut overfor storbyer som vegrer seg for å gi kollektivtransporten forkjørsrett.
– Staten må tørre si klart nei til å bevilge penger både til kollektivtrafikk og til veier i storbyer som nekter å innføre køprising eller andre tiltak som fører til bedre byluft, mindre klimagassforurensning og triveligere byer med lettere framkommelighet, sier fagleder Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Tiltak for bedre luftkvalitet
Klima- og forurensningsdirektoratet la samtidig med de nye forskriftene fram en veileder for kommunene om tiltak som kan gjøres å bedre luftkvaliteten i byene. Men det vil fortsatt være kommunene som bestemmer hva som skal gjøres i de enkelte byområdene.

– Vi forventer at regjeringen følger opp med mer gulrot og mer pisk for å få kommunene til å ta nødvendige grep. Eksemplevis må belønningsordningen for kollektivtransport utvides og bli strengere, slik at det utelukkende er byer som gjør store grep for å bedre miljøet og reduserer biltrafikken som belønnes, avslutter Schlaupitz.For mer informasjon, kontakt Holger Schlaupitz på tlf. 95 86 00 50