Oslopakke 3 i positiv retning

Den reviderte Oslopakke 3 tar flere skritt i positiv retning i forhold til sin forgjenger fra 2012. Det blir mye ekstra penger til T-baneutbygging og sykkeltiltak. Og store deler av E18-prosjektet er skjøvet ut i det blå. I tillegg blir det økte bompenger, som vil begrense trafikken. Det innføres også et mål om at biltrafikken ved bomstasjonene skal reduseres med 15 prosent.

Transport

Oslopakke 3 er en avtale om hvordan inntektene fra bomringen og andre finansieringskilder som statlige og kommunale bidrag skal brukes de neste 20 åra. Avtalen er et politisk kompromiss som representanter fra Høyre i Akershus og Oslo, Arbeiderpartiet i Akershus og Oslo, Venstre i Akershus og Miljøpartiet De Grønne i Oslo står bak. Staten har også vært involvert i forhandlingene.

– Oslopakke 3 sikrer utbygging av Fornebubanen, Romeriksbanen (forlengelse av Furusetbanen) og ny T-banetunnel gjennom Oslo. I tillegg blir mye ekstra penger til sykkelsatsing i både Oslo og Akershus. Det er gledelig at det er stor enighet om at kollektivtransport og sykkel er framtidas transportformer, og at dette må prioriteres, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

E 18 har vært et stort stridstema. Et entydig svar om veiprosjektet har vi ikke fått.

– Mens den tidligere avtalen hadde satt av penger til å bygge ut hele prosjektet fra Filipstad i Oslo til forbi Asker, er det nå satt av penger til bare en 1,5 km lang strekning fra Lysaker til Strand i Bærum. Resten av prosjektet er med andre ord skjøvet ut i det blå, påpeker Haltbrekken. – I tillegg er veibredden redusert med ett felt i forhold til de opprinnelige planene, og det skal heller ikke bygges egen lokalvei.

Riktignok sier den nye avtalen at planlegging videre til forbi Asker skal fortsette, men slår fast at det ikke er enighet om planene. Partene bak avtalen anmoder også Statens vegvesen til å utarbeide en alternativ plan for resten av E 18 fra Strand til forbi Asker som gir reduserte kostnader og ingen økt veikapasitet inn mot Oslo.

– Siden det ikke er enighet om de videre planene, må dette bety at disse må diskuteres på nytt. Det er derfor veldig viktig at Statens vegvesen følger opp med en skikkelig utredning av en alternativ løsning. Naturvernforbundet har tidligere spilt inn et forslag til løsning, som innebærer langt mindre utbygging, men prioriteres veiutbedring i tettstedene og bedre forhold for blant annet bussene, syklistene og næringstransportene. Kampen om E 18 er derfor ikke over, påpeker Haltbrekken.

Bompengene i regionen øker. For det første skal bompengene ved passering av dagens bomstasjoner økes, fra 32 kroner, til 43 kroner for bensinbiler og 48 kroner for dieselbiler. I tillegg vil det koste 10 kroner ekstra å passere i rush. (Samtidig videreføres brikkerabatten på 10 prosent.) Fra før av har vi en ekstra bomstasjon i Bærum. Det skal komme slike ekstra bomstasjoner også sørover og nordøstover. Takstene i disse skal utredes nærmere.

– Det er bra at bompengesystemet brukes for å begrense trafikken. Det blir en forsiktig start med rushtidsavgift, som vi forventer at utvides etter hvert. Viser det seg at lufta fortsatt vil være helseskadelig, må takstene, særlig for dieselbiler, økes ytterligere, påpeker Haltbrekken.

Den reviderte Oslopakke 3-avtalen inneholder også et nytt, viktig mål om at biltrafikken gjennom bomstasjonene skal reduseres med 15 prosent.

– Dette er et viktig mål. Det er bra at avtalen slår fast at dersom målet ikke ser ut til å nås, så er det grunnlag for å reforhandle bompengetakstene, sier Haltbrekken.

Det avtalen om Oslopakke 3 ikke sier noe om, er hvor mye ekstra bompenger bilistene må betale for utbygging av E 18. For strekningen Lysaker–Strand, som det er enighet om å bygge, vil bilistene måtte betale 5 milliarder kroner (pluss renter) i ekstra bompenger når veien er ferdig. Dette tilsvarer 25–30 kroner ekstra per kjøretøy (sum begge retninger). Totalt vil vi da få bompenger på rundt hundrelappen for en biltur fra Sandvika til Oslo og tilbake.

– Dette er det nok mange som ikke har forstått. Dersom enda mer av E 18 skal bygges ut, vil prislappen bli enda høyere. Disse nye bompengene kommer på toppen av de vedtatte satsene i Oslopakke 3 og vil utelukkende gå til utbygging av E 18-prosjektet. Når folk får øynene opp for dette, vil nok skepsisen til storutbygging av E 18 bli enda større, avslutter Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.