Kontakt oss

Styret i Troms

Naturvernforbundet i Troms
Postboks 924, 9259 Tromsø
Org.nr 971 400 811
Epost: troms@naturvernforbundet.no

Styreleder:
Berit Ballari, Telefon 91519004

Styremedlemmer:
Kari-Mette Mastrup Solvang 
Anne Lise Mortensen
Per Inge Guneriussen
Christine Myrseth
Kriss Rokkan Iversen
Kimi Nie-Nilsen
Ragnar Nilsen

Varamedlemmer:
Elisabeth KJæreng
Arnold Jensen
Barbara Vögele
Pål Moddi Knutsen

Naturvernforbundet i Tromsø og omegn:
Therese Svenning, tromso@naturvernforbundet.no
Telefon: 90243288

Naturvernforbundet i Nordreisa:
Geir Tomasjord, geir.tomasjord@gmail.com
Telefon: 416 75 733

Naturvernstudentene i Arktis: 
Helene Rigan, helenerigan@hotmail.com
Telefon: 954 57 242

Regionsekretær i Nord-Norge
Lars Kufaas, lk@naturvernforbundet.no
Telefon: 936 92 123

Styret i Nordreisa

Leder
Geir Tomasjord
Telefon: 416 75 733
E-post: geir.tomasjord@gmail.com
Nestleder: Annie Blomli
Kasserer: Mattis Nyheim

Styremedlemmer:
Gro Eriksen
Olav Rokne Erichsen
Arne Holger Saksenvik
Maja Sellevoll

Styret i Tromsø og omegn

Postboks 924 
9009 Tromsø

Leder:
Therese Svenning
Telefon: 90243288
E-post: tromso@naturvernforbundet.no

Styremedlemmer: 
Anne Nesbakken
Agnes Bergstrøm
Ragnar Nilsen
Anna Birkeland Olerud – vara
Kjersti Hellesøy – vara